Digitale Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

Latković, Boško; Grujičić, Gordana
Pristup tržištu rada tražioca azila i lica kojima je priznat azil / Boško Latković, Gordana Grujičić. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija Beograd, Decembar 2018. - 6 Seiten = 310 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2019
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/15005.pdf

Kozma, Robert
Obrazovanje dece migranata u Srbiji : (osnovnoškolsko obrazovanje) / Robert Kozma. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija Beograd, Decembar 2018. - 8 Seiten = 350 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2019
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/15003.pdf

Jelačić Kojić, Miroslava
Opšti osvrt na izazove integracije lica kojima je priznat azil / Miroslava Jelačić Kojić. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija Beograd, Decembar 2018. - 7 Seiten = 270 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2019
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/15004.pdf

Popović, Mirko
Maglovit put ka Katovicama - šta nas čeka na COPu 24? / Mirko Popović. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija Beograd, Novembar 2018. - 8 Seiten = 320 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2019
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/15002.pdf

Bradaš, Sarita; Petovar, Ksenija; Savić, Gordana
Žene na selu - od nevidljivosti do razvojnog potencijala / Sarita Bradaš, Ksenija Petovar, Gordana Savić. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Novembar 2018. - 25 Seiten = 500 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14940.pdf


Energy for tomorrow! / Igor Novaković, Martin Vladimirov, Bogdan Urošević, Aleksandar Kovačević, Aleksandar Macura. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung Belgrade Office, September 2018. - 19 Seiten = 660 KB, PDF-File. - (Analysis)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14645.pdf


Overcoming the democratisation deficit in the Western Balkans : A road to (no)where? / Vedran Džihić, Gazela Pudar Draško, Sead Turčalo, Klodiana Beshku and Ivan Cerovac. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung Belgrade Office, August 2018. - 20 Seiten = 370 KB, PDF-File. - (Analysis)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14631.pdf


Srbija i Kosovo 2035 : Scenariji / Friedrich Ebert Stiftung Beograd. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert Kancelarija u Beogradu, Mart 2018. - 24 Seiten = 3,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14454.pdf


Serbia and Kosovo in 2035 : Scenarios / Friedrich Ebert Stiftung Belgrade. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung Belgrade Office, March 2018. - 24 Seiten = 3,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14369.pdf

Macura, Aleksandar
Green growth perspectives for Serbia : Transparently renewing efficiency / Aleksandar Macura. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung Belgrade Office, December 2017. - 24 Seiten = 350 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14038.pdf

Arandarenko, Mihail; Krstić, Gorana; Žarković Rakić, Jelena
Analysing income inequality in Serbia : From data to policy / Mihail Arandarenko, Gorana Krstić and Jelena Žarković Rakić. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung Belgrade Office, November 2017. - 7 Seiten = 230 KB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Dohodna nejednakost u Srbiji . -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14010.pdf

Fiket, Irena; Pavlović, Zoran; Pudar Draško, Gazela
Političke orijentacije građana Srbije : Kartografija nemoći / Irena Fiket, Zoran Pavlović, Gazela Pudar Draško. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. - 58 Seiten = 3,3 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2018
ISBN 978-86-83767-63-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14002.pdf

Fiket, Irena; Pavlović, Zoran; Pudar Draško, Gazela
Cartography of political perceptions : executive summary / Irena Fiket, Zoran Pavlović, Gazela Pudar Draško. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung Belgrade Office, 2017. - 9 Seiten = 400 KB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Političke orijentacije građana Srbije . -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14006.pdf

Arandarenko, Mihail; Krstić, Gorana; Žarković Rakić, Jelena
Dohodna nejednakost u Srbiji : Od podataka do politike / Mihail Arandarenko, Gorana Krstić i Jelena Žarković Rakić. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Novembar 2017. - 35 Seiten = 700 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13936.pdf

Gashi, Shpetim; Novaković, Igor
From technical negotiations to comprehensive normalization : Relations between Belgrade and Pristina / Shpetim Gashi and Igor Novaković. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung Belgrade Office, September 2017. - 11 Seiten = 300 KB, PDF-File. - (Analysis)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13820.pdf

Gashi, Shpetim; Novaković, Igor
Od tehničkih sporazuma do sveobuhvatne normalizacije : Odnosi izmedu Beograda i Prištine / Shpetim Gashi i Igor Novaković. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung Belgrade Office, Septembar 2017. - 11 Seiten = 300 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13821.pdf

Jojkić, Igor; Mitrović, Peda
Da znanje ostane u Srbiji : Studija o položaju mladih osoba na tržištu rada u Republici Srbiji / Igor Jojkić i Peda Mitrović. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Oktobar 2017. - 13 Seiten = 320 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13784.pdf

Pantović, Jovana; Bradaš, Sarita; Petovar, Ksenija
Položaj žena na tržištu rada / Jovana Pantović, Sarita Bradaš, Ksenija Petovar. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Oktobar 2017. - 29 Seiten = 530 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13759.pdf

Čičkarić, Lilijana
Antifeminizam i nacionalizam : Uloga i atraktivnost desničarskih stranaka za žene / Lilijana Čičkarić. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Septembar 2017. - 6 Seiten = 230 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13732.pdf

Popović, Saša
Koristi od resursne efıkasnosti i perspektive zelenog rasta Crne Gore / Saša Popović. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Septembar 2017. - 22 Seiten = 580 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13647.pdf

Volarević, Siniša
Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu "izvan krize" : Situacija u Republici Srbiji / Siniša Volarević. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Avgust 2017. - 6 Seiten = 370 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13636.pdf

Volarević, Siniša
Migration along the Western Balkan route: beyond the crisis : Case of Serbia / Siniša Volarević. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung, August 2017. - 6 Seiten = 370 KB, PDF-File. - (Analysis)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13635.pdf

Bjelić, Predrag
Zašto je STO važna za EU i svetsku trgovinu uopšte? / Predrag Bjelić. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Jun 2017. - 7 Seiten = 250 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13592.pdf

Todorović, Bojana
Zašto Srbija treba da ude u Svetsku trgovinsku organizaciju? / Bojana Todorović. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Jun 2017. - 7 Seiten = 250 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13593.pdf

Jandrić, Maja; Molnar, Dejan
Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji : Koliko je Srbija daleko od EU? / Maja Jandrić i Dejan Molnar. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Avgust 2017. - 32 Seiten = 700 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13589.pdf

Lazarević, Krsto
Rassismus auf dem Rasen / Krsto Lazarević. - Belgrad : Friedrich-Ebert-Stiftung, Büro Belgrad, Juni 2017. - 8 Seiten = 250 KB, PDF-File. - (Analyse)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13455-20170623.pdf

Hesse, Valeska; Reichart, Daniel
Ko će da premosti jaz? / Valeska Hese i Danijel Rajhart. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung, Jun 2017. - 8 Seiten = 270 KB, PDF-File. - (Analiza)
Einheitssacht.: Wer soll die Lücke schließen? . -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13419.pdf

Mitrović, Đorđe
Na putu ka blagostanju 4.0 - digitalizacija u Srbiji / Đorđe Mitrović. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung Kancelarija Beograd, Maj 2017. - 10 Seiten = 370 KB, PDF-File. - (Analiza)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/13415.pdf


Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije prioriteti za 2017.|2018. godinu : sačinjen na osnovu okvira za monitoring i evaluaciju za period od novembra 2014. do septembra 2016. godine / Friedrich Ebert Stiftung, Ženska plataforma za razvoj Srbije 2014-2020. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, Oktobar 2016. godine. - 60 Seiten = 1,3 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12991.pdf

Jerinić, Jelena; Kljajević, Tijana
Analiza stručnih i političkih predloga za ustavnu reformu : u javnosti predstavljeni predlozi u periodu 2006 - 2016 / Friedrich Ebert Stiftung, Fondacija za Razvoj Parlamenta; autor: Prof. dr. Jelena Jerinić, Tijana Kljajević. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, 2016. godine. - 27 Seiten = 450 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12950.pdf


Socijalna demokratija u Evropi i koncept "dobrog društva" / priredio Slaviša Orlović. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert : Centar za Demokratiju, Fakultet političkih nauka, 2016. godine. - 248 Seiten = 1,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-55-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12951.pdf

Dragojlović, Nataša; Vučković, Nataša
Parlamenti i spoljna politika : ka unapredenoj debati i efektivnom nadzoru / Friedrich Ebert Stiftung, Fondacija za Razvoj Parlamenta; autorke: Nataša Dragojlović, Nataša Vučković. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, 2016. godine. - 18 Seiten = 915 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12949.pdf


Budućnost EU i zapadni Balkan : pogled iz Srbije / autori: Jelica Minić, Tanja Miśčević, Duśan Proroković, Irina Žarin. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert : Evropski pokret u Srbiji, Forum za medunarodne odnose, 2016. - 24 Seiten = 540 KB, PDF-File. - (Spoljnopolitičke sveske ; 2016,03)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-59-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12944.pdf


The future of the EU and the Western Balkans : a view from Serbia / authors: Jelica Minić, Tanja Miśčević, Duśan Proroković, Irina Žarin. - Belgrade : Fridrih Ebert Stiftung : European Movement in Serbia, Forum for International Relations, 2016. - 24 Seiten = 550 KB, PDF-File. - (Foreign policy papers ; 2016,03)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-60-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12943.pdf

Grupković, Brankica; Jeličić Kojić, Miroslava; Petronijević, Vladimir
Srbija na izbegličkoj ruti : humanitarni odgovor i pravna prilagodavanja / autori: Brankica Grupković, Mirosloava Jeličić Kojić, Vladimir Petronijević. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert : Evropski pokret u Srbiji, Forum za medunarodne odnose, 2016. - 21 Seiten = 700 KB, PDF-File. - (Spoljnopolitičke sveske ; 2016,02)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-57-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12941.pdf

Grupković, Brankica; Jeličić Kojić, Miroslava; Petronijević, Vladimir
Serbia on the refugee route : the humanitarian response and legal adjustments / authors: Brankica Grupković, Mirosloava Jeličić Kojić, Vladimir Petronijević. - Belgrade : Fridrih Ebert Stiftung : European Movement in Serbia, Forum for International Relations, 2016. - 21 Seiten = 660 KB, PDF-File. - (Foreign policy papers ; 2016,02)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12942.pdf


Studija o izbeglicama - Srbija 2016 / Fondacija Fridrih Ebert/Centre for Applied Social Research ; autori: Dr. Vladimir Vuketič .... - Beograd : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 23 Seiten = 400 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-62-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12929.pdf


Studija o izbeglicama - Srbija 2016 / Fondacija Fridrih Ebert/Centre for Applied Social Research ; autori: Dr. Vladimir Vuketič .... - Beograd : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 54 Seiten = 1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-61-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12928.pdf


A study of refugees - Serbia 2016 / Friedrich Ebert-Stiftung/Centre for Applied Social Research ; authors: Dr. Vladimir Vuletič .... - Belgrade : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 23 Seiten = 400 KB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Studija o izbeglicama - Srbija 2016 . -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-62-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12927.pdf


Zapadni Balkan izmedu geografije i geopolitike / urednik: Milan Simurdić ; autori: Milan Simurdić, Jovan Teokarević, Jelica Minić and Dragan Dukanović. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert : Evropski pokret u Srbiji, Forum za medunarodne odnose, 2016. - 44 Seiten = 640 KB, PDF-File. - (Spoljnopolitičke sveske ; 2016,01)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-54-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12678.pdf


Western Balkans between geography and geopolitics / editor: Milan Simurdić ; authors: Milan Simurdić, Jovan Teokarević, Jelica Minić and Dragan Dukanović. - Belgrade : Fridrih Ebert Stiftung; European Movement in Serbia, Forum for International Relations, 2016. - 44 Seiten = 630 KB, PDF-File. - (Foreign policy papers ; 2016,01)
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-56-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12677.pdf

Milenović, Nenad
Serbia and Germany : from suspicion to trust / Nenad Milenović, Goran Nikolić, Predrag Arandelović, Nikola Jovanović. - Belgrade : Friedrich Ebert Stiftung, 2015. - 74 Seiten = 360 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-53-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12486.pdf

Milenović, Nenad
Srbija i Nemačka : od podozrenja do poverenja / Nenad Milenović, Goran Nikolić, Predrag Arandelović, Nikola Jovanović. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, 2015. - 68 Seiten = 370 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-52-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12485.pdf


Challenges of Serbia's foreign policy : collection of papers / Friedrich Ebert Stiftung, European Movement Serbia ; editor: Jelica Minić. - Belgrade : Friedrich Ebert Foundation, European Movement in Serbia, 2015. - 95 Seiten = 1,1 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-82391-98-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12484.pdf


Izazovi spoljne politike Srbije : zbornik radova / Friedrich Ebert Stiftung, Evropski pokret Srbija ; urednica: Jelica Minić. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, Evropski pokret u Srbiji, 2015. - 95 Seiten = 930 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
ISBN 978-86-83767-51-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12483.pdf

Nikolin, Sanja
Monitoring i evaluacija Ženske platforme za razvoj Srbije : priručnik sa objašnjenjima za praktičnu primenu / Zenska platforma za razvoj Srbije 2014-2020 ; Sanja Nikolin. - [Beograd] : Friedrich Ebert Stiftung, novembar 2015. - 28 Seiten = 6 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12171.pdf

Tomanović, Smiljka; Stanojević, Dragan
Young people in Serbia 2015 : situation, perceptions, beliefs and aspirations / Smiljka Tomanović and Dragan Stanojević. - Belgrade : Friedrich Ebert Stiftung Büro Belgrd, SeConS development Initiative group, 2015. - 142 Seiten = 1,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2015
ISBN 978-86-83767-50-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12066.pdf

Tomanović, Smiljka; Stanojević, Dragan
Mladi u Srbiji 2015 : stanja, opažanja, verovanja i nadanja / Smiljka Tomanović i Dragan Stanojević. - Beograd : Friedrich Ebert Stiftung Büro Belgrd, SeConS development Initiative group, 2015. - 136 Seiten = 1,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2015
ISBN 978-86-83767-49-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12065.pdf

Bernaciak, Magdalena; Gumbrell-McCormick, Rebecca; Hyman, Richard
Sindikati u Evropi : inovativni odgovori na teška vremena / Magdalena Bernaciak, Rebecca Gumbrell-McCormick i Richard Hyman. - Beograd : Fondacija Fridrih Ebert, kancelarija u Beogradu, April 2014. - 25 Seiten = 380 KB, PDF-File. - (Studija)
Einheitssacht.: Trade unions in Europe . -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12632.pdf

Simović, Ksenija; Lazarević, Nebojša
Introduction to Serbia's negotiations with the EU on chapter 30 : external relations / [authors: Ksenija Simović ; Nebojša Lazarević]. - Belgrade : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2014. - 38 S. = 1,6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/11036.pdf

Simović, Ksenija; Lazarević, Nebojša
Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30 : ekonomski odnosi sa inostranstvom / [autori: Ksenija Simović ; Nebojša Lazarević]. - Beograd : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2014. - 38 S. = 1,6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/11037.pdf


Levica u postkriznom kontekstu / [izd.: Friedrich-Ebert-Stiftung ... Ured. Zoran Stojiljkovic]. - Beograd, 2013. - 225 S. = 1,7 MB PDF-File. -
Engl. summary. - Electronic ed.: Belgrade : FES, 2014
ISBN 978-86-83767-44-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10633.pdf


Bugari u Srbiji i srpsko-bugarski odnosi u svetlu evropskih integracija Srbije : studija prakticne politike ; radni dokument / ISAC fond, Centar za Medunarodne i Bezbednosne Poslove ; Friedrich-Ebert-Stiftung Office in Belgrade. - Beograd, 2013. - 49 S. = 800 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10634.pdf


Bulgarians in Serbia and Serbian-Bulgarian relations in the light of Serbia's European integration : policy study ; working paper / ISAC Fund, Center for international and Security Relations ; Friedrich-Ebert-Stiftung Office in Belgrade. - Beograd, 2013. - 47 S. = 850 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10635.pdf


Iskusenja parlamentarizma / priredio: Slavisa Orlovi.[Friedrich-Ebert-Stiftung ...]. - Beograd, 2013. - 178 S. = 1,2 MB PDF-File. -
English summary and abstracts. - Electronic ed.: Belgrade : FES, 2014
ISBN 978-86-83767-45-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10636.pdf


O čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose? / Autori: Ana Vujošević ... Centar za Gradansko obrazovanje .... - Podgorica, 2013. - 155 S. = 7,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2014
ISBN 978-86-85591-24-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10637.pdf

Vujašković Dureinović, Maja
Crno Gora i EU : uloga i značaj medija u procesu evropskih integracija / Maja Vujašković Dureinović. - Podgorica : Centar za Gradansko Obrazovanje, 2013. - 115 S. = 1,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Belgrade : FES, 2014
ISBN 978-86-85591-28-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10638.pdf


Fantom sa imenom "Evropski socijalni model" / Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija u Beograd .... - Beograd [u.a.], [2006]. - 11 S. = 660 KB, PDF-File. - ( Forum socijalna demokratija - vizije i opcije za JIE ; 1)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2006 ; Bonn : FES Library, 2007
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/50330.pdf


Regionalizacija Srbije / Zoran Vacić ... [Centar za Liberalno-Demokratske Studije]. - Beograd, 2003. - 82 S. = 5000 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003. - Cyrillic script
ISBN 86-83557-13-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a03-01526.pdf


Dometi akcije "Sablja". - Beograd, 2003. - S. 33 - 48 : Ill. = 1380 KB, PDF-File. - ( Vreme / Izazova ; 2003, 05. Jun.)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/z-11086-2.pdf


Stvarnost i televizija : tribuna, Subota, 21. Jun. 2003. godine. - Beograd, 2003. - S. 34 - 47 : Ill. = 1180 KB, PDF-File. - ( Vreme / Izazova ; 2003, 26. Jun.)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/z-11086-1.pdf

Fleiner, Thomas; Schneider, Hans-Peter; Watts, Ronald L.
Constitutional reorganization of the Federal Republic of Yugoslavia : [report of the expert group] / Thomas Fleiner ; Hans-Peter Schneider ; Ronald L. Watts. - Belgrade : Center for Liberal-Democratic Studies, 2002. - 91 S. = 4400 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 86-83557-03-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c02-00834.pdf

Watts, Ronald L.; Fleiner, Thomas; Schneider, Hans-Peter
Ustavno preuređenje Savezne Republike Jugoslavije : prebela sa eníleskoí dragana đorđević / Ronald L. Vots ; Tomas Flajner ; Hans-Peter Šnajder. - Beograd : Centar za Liberalno-Demokratske Studije, 2002. - 91 S. = 4410 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003. - Cyrillic script
ISBN 86-83557-02-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c02-00836.pdf


Employment and labour-market policy in South Eastern Europe / authors: Alfred Pfaller .... [Publ. by the Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Office Belgrad. Scientific ed.: Irina Knausch]. - Belgrad, 2002. - 233 S. = 17230 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 86-83767-02-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c03-00999.pdf


Otvoreno o korupciji - poreske službe / [izdavač: Friedrich-Ebert-Stiftung. Autor projekta i udred. publ.: Radojka Nikolić]. - Beograd, 2002. - 40 S. = 1410 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-02606.pdf


Otvoreno o korupciji - pravosuđe / [izdavač: Friedrich-Ebert-Stiftung. Autor projekta i udred. publ.: Radojka Nikolić]. - Beograd, 2002. - 40 S. = 1330 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-02608.pdf


Tranzicija i institucije / Institut Društvenih Nauka, Centar za Ekonomska Istraživanja. [Autori: Veselin Vukotić ...]. - Beograd, 2002. - 264 S. = 19060 KB, PDF-File. -
Literaturangaben - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 86-7093-099-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-02678.pdf


Socijalna slika i reforme u Srbiji : istraživanje / Friedrich-Ebert-Stiftung. [Red.: Miroslav Nikolić ...]. - Beograd, 2002. - 110 S. : Ill., graph. Darst. = 6050 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-02676.pdf


Partijska scena Srbije posle 5. oktobra 2000 / V. Goati ... Ured.: Vladimir Goati. Friedrich-Ebert-Stiftung .... - Beograd, 2002. - 254 S. : graph. Darst. = 16970 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 86-7093-100-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-04783.pdf


Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj Uniji : dve godine kasnije. - Beograd, 2002. - S. 34 -48 : Ill. = 1300 KB, PDF-File. - ( Vreme / Izazova ; 2002, 12. Dec.)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/z-11086-5.pdf


Kakav ustav treba Srbiji. - Beograd, 2002. - S. 34 -48 : Ill. = 1530 KB, PDF-File. - ( Vreme / Izazova ; 620-21)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/z-11086-4.pdf


KOS i DOS. - Beograd, 2002. - 18 S. : Ill. = 1750 KB, PDF-File. - ( Vreme / Izazova ; 589)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/z-11086-3.pdf


Addressing emergency : welfare state reform in South Eastern Europe / authors: Alfred Pfaller ... [Scientific ed.: Irina Kausch. Publ. by the Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Office Belgrad]. - Belgrad, 2001. - 231 S. : graph. Darst. = 16360 KB, PDF-File. -
Literaturangaben - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 86-83767-01-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c02-00678.pdf


Ustavno pravni okvir decentralizacije Srbije i autonomije Vojvodine : rad članova ekspertskog tima Centra za Regionalizam. - Novi Sad, 2001. - 231 S. = 15270 KB, PDF-File. -
Mit ausführlicher engl. Zsfassung - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a01-02755.pdf


Globalizacija i tranzicija / Institut Društrvenih Nauka, Centar za Ekonomska Istraživanja. [Autori: Veselin Vukotić ...]. - Beograd, 2001. - 280 S. = 17970 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 280 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 86-7093-097-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a01-02757.pdf


Otvoreno o korupciji - carina / [izdavač: Friedrich-Ebert-Sifitung. Autor projekta i ured. publ.: Radojka Nikolić]. - Beograd, 2001. - 41 S. = 1750 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-02232.pdf


Otvoreno o korupciji - zdravstvo / [izdavač: Friedrich-Ebert-Sifitung. Autor projekta i ured. publ.: Radojka Nikolić]. - Beograd, 2001. - 47 S. = 1800 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-02234.pdf


Otvoreno o korupciji - školstvo / [izdavač: Friedrich-Ebert-Sifitung. Autor projekta i ured. publ.: Radojka Nikolić]. - Beograd, 2001. - 48 S. = 1610 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-02236.pdf


Kuda idu Srbija i Crna Gora?. - Beograd, 2001. - 18 S. : Ill. = 1670 KB, PDF-File. - ( Vreme / Izazova ; 564)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/z-11086-9.pdf


Reforma sistema osnovnog obrazovanja. - Beograd, 2001. - 18 S. : Ill. = 1640 KB, PDF-File. - ( Vreme / Izazova ; 546)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/z-11086-8.pdf


Koji je model privatizacije potreban Srbiji?. - Beograd, 2001. - 18 S. : Ill. = 1860 KB, PDF-File. - ( Vreme / Izazova ; 540)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/z-11086-7.pdf


Civilna kontrola policije. - Beograd, 2001. - 18 S. : Ill. = 1830 KB, PDF-File. - ( Vreme / Izazova ; 531)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/z-11086-6.pdf


Srbija posle Miloševića / Fondacija Fridrih Ebert .... - Beograd, 2001. - 348 S. = 21520 KB, PDF-File. - ( Nova srpska politička misao ; 1)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/x-11220.pdf

Markov, Obren
Izbori - naše pravo / Obren Markov. - Novi Sad : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000. - 88 S. : Ill. = 2750 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-03116.pdf


Kodeks privatnih radio i televizijskih stanica za predizbornu kampanju / [Spektar - Udruženje za Razvoj Privatne Radiodifuzij. Za izdat.: Slavica Nikolić-Čorbić]. - Beograd, 2000. - 23 S. = 770 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-03118.pdf

Mijatović, Boško; Popović, Dragoljub; Samardžić, Slobodan
Zajednica Srbije i Crne Gore : predlog ustavne rekonstrukcije SR Jugoslavije / Boško Mijatović ; Dragoljub Popović ; Slobodan Samardžić. - Beograd [u.a.] : Centar za Liberalno-Demokratske Studije, 2000. - 48 S. = 1910 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003. - Cyrillic script
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-03120.pdf


Raspad Jugoslavije - izazov evropskoj bezbednosti : (projekat: Evropska kolektivna bezbednost nakon Mastrihta) / Radmila Nakarada ; Obrad Račić. Institut za Evropske Studije. - Beograd, 1998. - 133 S. = 5970 KB, PDF-File. - ( Edicija analize ; 10)
Literaturverz. S. 131 - 133 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 86-82271-33-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a98-04884.pdf

Samardžić, Slobodan
Evropska Unija : kao model nadnacionalne zajednice / Slobodan Samardžić. - Beograd : Inst. za Evropske Studije [u.a.], 1998. - 206 S. : graph. Darst. = 9670 KB, PDF-File. - ( Edicija analize ; [9])
Literaturverz. S. 195 - 202 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 86-82057-14-X
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a98-01965.pdf


Izborni sistemi Istočne Europe / Diter Nolen ; Marjana Kasapović. Fondacija Friedrich Ebert, Biro Beograd. - Beograd, 1997. - 112 S. = 4690 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 97-112. - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a97-03491.pdf

Radke, Detlef
Tržišni privredni modeli : socijalna tržišna privreda u Saveznoj Republici Nemačkoj / Detlef Radke. - Beograd : Fondacija Friedrich Ebert, [1997]. - 48 S. = 2200 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a97-03417.pdf

Seite drucken
zurück zum Seitenanfang