Strategije protiv nezaposlenosti

01 - Predgovor
Rüdiger Pintar

02 - Što donosi novi Zakon o zapošljavanju
Mirjana Bogdanović-Kamber

03 - Zapošljavanje: rezultat partnerstva države, gospodarstva i civilnog društva
Sanja Crnković-Pozaić

04 - Politika zapošljavanja u Europi
Astrid Ziegler

05 - Politika tržišta rada i politika zapošljavanja u transformacijskim zemljama
Irina Kausch

06 - Analiza uspješnosti programa za zapošljavanje hrvatskog Zavoda za zapošljavanje na području Osječko-Baranjske županije
Ivan Šafranić, Snježana Tolić, Ružica Lončarić

07 -Mladi poduzetnici u transformacijskim društvima.
Iskustva iz odabranih država Srednje i Istočne Europe te bivšeg Sovjetskog Saveza
Jochen Tholen

08 - Autori

09- Cijela knjiga