Das Layout dieser Seite wird mit CSS umgesetzt. Wenn Sie diesen Hinweis sehen, kann Ihr Browser CSS nicht darstellen.
Die Seite bleibt trotzdem voll funktionsfähig.
Hier finden Sie einen standard-konformen Browser: www.mozilla.org.
FES / Portal Wrocławski ruch robotniczy / Zdygitalizowane źródła

Zdygitalizowane źródła do dziejów Wrocławskiego ruchu robotniczego do 1933 roku

Portal Wrocławskiego ruchu robotniczego zawiera zdygitalizowane źródła na temat historii zorganizowanych robotników i pracowników w dolnośląskiej metropolii przed 1933 rokiem. Wszyskie teksty są prezentowane w całości.

Projekt dygitalizacji objął nie tylko źródła socjaldemokratyczne, lecz uwzględnił również źródła związków zawodowych i źródła wyznaniowych organizacji robotniczych. Wybór źródeł został dokonany na podstawie prac bibliograficznych Reinharda Krämera i Alfreda Eberleina.

Prezentacja źródeł odróżnia pomiędzy wydawnictwami zwartymi (książkami i broszurami) i źródłami ukazującymi się periodycznie , tak jak protokoły i sprawozdania z działalności.

Wszystkie źródła zdygitalizowane w bibliotece Fundacji im. Friedricha Eberta są zapisane w formacie PDF. Bardzo obszerne dokumenty zostały podzielone na kilka plików, do których prowadzi wstępny spis treści. Informacje o PDF i link do czytnika - zobacz w Wikipedii.

Źródła z zasobów Wrocłwskiej Biblioteki Uniwersyteckiej są oferowane w formacie DjVu - zobacz hasło w Wikipedii.