Stosunki polsko-niemieckie

Bieżąca debata polityczna w obydwu krajach oraz doniesienia w mediach wskazują, że stosunki polsko-niemieckie to aktualny i ważki temat społeczno-polityczny.
Obydwa kraje sąsiedzkie położone w środku Europy mają długą wspólną historię, a od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. także wspólną europejską przyszłość.
Przeszłość splata się z teraźniejszością; osoby i grupy osób zarówno po jednej jak i drugiej stronie granicy często ulegają pokusie, by przedkładać interesy grupowe nad interesy obydwu krajów lub wykorzystywać ciemne strony wspólnej przeszłości jako instrument polityki wewnętrznej.
Odpowiedzialni politycy, reprezentanci każdej ze stron – zarówno prezydenci obydwu krajów jak i niemieccy kanclerze federalni oraz polscy  premierzy – wyraźnie wykazali swym działaniem, że szansą dla obydwu krajów jako członków Unii Europejskiej jest pokojowe i dobrosąsiedzkie współistnienie.

dalej

_________________
Rainer Gries
Zastępca kierownika biblioteki
Fundacji im. Friedricha Eberta