Kako potaknuti razvoj na lokalnoj razini
PRIRUČNIK S PRIMJERIMA NAJBOLJE PRAKSE IZ JUGOISTOČNE EUROPE

01 - Predgovor
Rüdiger Pintar

02 - Gospodarski razvoj
Jakša Puljiz

03 - Upravljanje gradom Bicskeom - lepeza rješenja
István Temesi and Nóra Teller

04 - Financiranje javnih usluga u lokalnim jedinicama
Jószef Hegedüs

05 - Razvoj zajednice
Rosana Ščančar

06 - Građanska participacija
Zlata Ploštajner and Ivona Mendeš

07 -Etnički odnosi i primjeri pozitive prakse u Jugoistočnoj Europi
Snježana Vasiljević

08- Partnerstva, suradnja, umrežavanje - kada država ne intervenira
Mariana Cernicova

09- Zaštita okoliša u Jugoistočnoj Europi
Lidija Pavić-Rogošić and Silvija Kipson

10 - Authors

11 - Cijela knjiga (Whole Book)