Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung in Norwegen : ein Literaturbericht ; [Sammelrezension] / Einhart Lorenz
Formal description
subtitleTitle of reviewed work :
 • Arnolf Kristensen, Rod mai, Oslo 1977
 • Dagfinn Slettan, Dreng og taus i Verdal, Oslo/Bergen/Tromso 1978
 • Jan E[ivind] Myhre, Sagene - en arbeiderforstad befolkes 1801 - 1875, Oslo/Bergen/Tromso 1978
 • Jan E[ivind] Myhre/Jan S[igurd] Østberg (red.), Mennesker i Kristiania, Oslo/Bergen/Tromso 1979
 • Leif Vetlesen, Oktober-eksplosjonen i NKP, Oslo 1980
 • Per Ole Johansen, Menstadkonflikten 1931, Oslo 1931
 • Reidar T. Larsen, Styrt fra Moskva? Erindringer 1960 - 1980, Oslo 1980
 • Stein, Tonnesson, Rode skoger, Oslo 1976
 • Terje Halvorsen, NKP i krise, Oslo 1981
 • Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, Oslo 1976 ff.
 • Tore Pryser, Klassebevegelse eller Folkebevegelse? Oslo/Bergen/Tromso 1977
 • Tore Pryser (red.), Thranerorsla i norske bygder, Oslo 1977
 • Torgrim Titlestad, I kamp, i krig. Peder Furubotn 1942 - 45, Oslo 1977
 • Torgrim Titlestad, Peder Furubotn 1890 - 1938, Oslo 1975
 • Torgrim Titlestad, Stalin midt imot. Peter Furubotn 1938 - 41, Oslo 1977
AuthorAuthor of reviewed work :
Reviewer :
YearPublished :
 • 1981
size630 - 656
IDOther :
 • AAFS 01557

Contentwise description

System data
Static URLhttp://library.fes.de/jportal/receive/jportal_jparticle_00010492