Nacjonalizm, przymusowe migracje i czystki etniczne

W niniejszym dziale podjeto próbe zarysowania zjawiska nacjonalizmu i jego podstaw swiatopogladowych, przedstawienia w skrócie jego ewolucji historycznej oraz ukazania jego znaczenia dla traktowania "mniejszosci narodowych".
Dzial ten zawiera ponadto krótki przeglad motywowanych przeslankami etniczno-nacjonalistycznymi przymusowych migracji, do których doszlo w XX wieku w Europie.