Źródła na stronach WWW

Wszelkie linki zamieszczono z zamiarem ułatwienia dalszych poszukiwań. Choć ich lista jest z konieczności fragmentaryczna, umożliwia jednak szeroki dostęp do informacji i publikacji. 
Przywołując linki Fundacja im. Friedricha Eberta nie przejmuje gwarancji i nie odpowiada za szatę graficzną oraz treści stron dostępnych poprzez wymienione linki. Za treści i skutki ich wykorzystania wyłączną odpowiedzialność ponoszą autorzy tych stron.
Do użytkownika należy krytyczny ogląd, ocena i decyzja dotycząca wykorzystania.
Będziemy wdzięczni za wszelkie wskazówki dotyczące kolejnych linków zasługujących na dołączenie do niniejszej listy.

Zamknij okienko