Fundacja im. Friedricha Eberta i Polska - Publikacje

Fundacja im. Friedricha Eberta z wielkim zaangażowaniem włączyła się w proces poprawy stosunków polsko-niemieckich i współpracy organizując szeroko zakrojone, długoletnie programy wymiany studentów, dziennikarzy i związkowców, z czym łączyło się otwarcie biura w Warszawie w 1990 r. Wybór udostępnionych publikacji dokumentuje dziedziny współpracy oraz jej rozwój.

Kliknięcie na  „dokumenty“ pozwala pobrać je w formacie pdf. W celu prezentacji i wydrukowania plików w tym formacie firma Adobe udostępnia w internecie bezpłatny program.

Zamknij okienko