1970 – 1979 - Publikacje

„Normalizacja“ i „zbliżenie“ - to hasła związane z Układem Polska – RFN, podpisanym w Warszawie 7.12.1970 roku oraz polityką kanclerzy Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandta i Helmuta Schmidta.
Dla tego okresu znamienna jest tematyka, która obejmuje także burzliwe niemieckie debaty dotyczące polityki wewnętrznej Niemiec, kwestię wymiany osób i poglądów oraz przesiedlenia osób pochodzenia niemieckiego i możliwości uzyskania zgody na wyjazd.

Kliknięcie na  „dokumenty“ pozwala pobrać je w formacie pdf. W celu prezentacji i wydrukowania plików w tym formacie firma Adobe udostępnia w internecie bezpłatny program.

Zamknij okienko