R E T T F E R D
Et prinsipielt handlingsprogram
for Landsorganisasjonen i Norge
1997-2001

Landsorganisasjonen i Norge - LO, Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon 23 06 10 50 - Telefax: 23 06 17 43