Digitale Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung


Zosúlad'ovanie pracovného a rodinného života ako nástroj na zvýšenie miery zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami : Zborník zo seminárov "Zosúladenie pracovného a rodinnného života - prezentácia dobrej praxe z Nemecka" organizovaných FES v dnoch 26-27.6.2017 v Malackách a v Bratislave. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2017. - 24 Seiten = 2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2018
ISBN 978-80-89149-56-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13998.pdf

Olšovská, Andrea
Kolektívne pracovné právo s praktickými prípadmi / Andrea Olšovská a kolektív. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej repubike, 2017. - 301 Seiten = 16 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2018
ISBN 978-80-89149-54-4 - ISBN 978-80-89149-55-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13997.pdf


Právne nástroje odmenovania v 21. storočí / Marek Švec, Martin Bulla (eds.). - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2017. - 126 Seiten = 1,4 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-53-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13525.pdf


Hört auch uns zu! : Flucht, Migration und Integration aus NGO-Perspektive in der Visegrád-Region / Friedrich-Ebert-Stiftung Bratislava (Hg.). - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., 2017. - 42 Seiten = 1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-52-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bratislava/13236.pdf


Listen to us, too! : Flight, migration , and integration from the perspective of NGOs in the Visegrad region / Friedrich-Ebert-Stiftung Bratislava (ed.). - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., 2017. - 37 Seiten = 920 KB, PPDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-52-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bratislava/13237.pdf

Malová, Darina
Strengthening social democracy in the Visegrad countries : Limits and challenges faced by Smer-SD / Darina Malová. - Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. zastoupení v České republice, January 2017. - 18 Seiten = 280 KB, PDF-File. - (Analysis / FES Prague, FES Bratislava)
Electronic ed.: Prag : FES, 2017
ISBN 978-80-87748-32-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/prag/13217.pdf

Toman, Jozef
Individuálne pracovné právo : Sociálna politika zamestnávatel'a, pracovné podmienky niektor∞ch skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávan∞ch mimo pracovného pomeru / Jozef Toman. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 332 Seiten = 2,6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-49-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13524.pdf


Social partnership in the 21st century: the way forward = Sociálne partnerstvo v 21, storočí: cesta vpred / Marek Švec, Martin Bulla (eds.). - First edition. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 122 Seiten = 1,3 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017. - Text partly slowakian and partly english
ISBN 978-80-89149-50-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13526.pdf

Švec, Marek
Kolektívna zmluva / Marek Švec. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 161 Seiten = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017. - Pagination of online version not congruent to print edition
ISBN 978-80-89149-51-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13527.pdf

Toman, Jozef
Individuálne pracovné právo : pracovn∞ čas, dovolenka, przkážky v práci a mzda / Jozef Toman. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 362 Seiten = 6,4 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-46-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13509.pdf

Toman, Jozef
Individuálne pracovné právo : Všeobecné ustanovenia a pracovná zmluva / Jozef Toman. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2014. - 390 Seiten = 8,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-42-1 - ISBN 978-80-89149-41-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13523.pdf


Kolektívne pracovné právo / Andrea Olšovská, Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Martin Bulla. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 2014. - 374 Seiten = 2 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-38-4 - ISBN 978-80-89149-37-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13514.pdf


Kultúra sveta práce : formy výkonu závislej práce / Marek Švec (ed.). - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 74 S. = 1,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2014
ISBN 978-80-89149-27-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/10664.pdf


Kultúra sveta práce : aplikačné nedostatky právnej úpravy pracovnej cesty / Marek Švec (ed.). - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 67 S. = 1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2014
ISBN 978-80-89149-32-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/10662.pdf


Kultúra sveta práce : právo na štrajk / Marek Švec a kol.. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 192 S. = 1,9 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2014
ISBN 978-80-89149-29-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/10663.pdf

Filčák, Richard
Social agenda and environmental sustainability : from conflicts to synergies? / Richard Filčák. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 44 S. = 2,9 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2014
ISBN 978-80-89149-33-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/10660.pdf

Kusá, Zuzana
Tienová správa o chudibe a sociálnom vylúčení v Slovenskej Republike za rok 2013 / autori: Zuzana Kusá. - Bratislava : Slovenská Siet' Proti Chudobe [u.a.], 2013. - 66 S. = 1,6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2014. - Pagination of online version not congruent to print ed.
ISBN 978-80-89149-34-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/10659.pdf


Kultúra sveta práce : závislá práce a dohody o prácach vykonávan∞ch mimo pracovného pomeru / Marek Švec a kol.. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2012. - 139 Seiten = 1,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-23-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13519.pdf


Social and environmental dimension of sustainable development : Alternative models in Central and Eastern Europe : collection of papers from the 6th Forum of PhD Students International Seminar, European Parliament, Brussels, October 15-17, 2012 / Friedrich Ebert Stiftung, Proforum, ETUI. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2012. - 365 Seiten = 7 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-30-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13517.pdf


Where do we go from here? : Economic trends, social trajectories and policies of identities in post communist capitalism : collection of papers from the 4th Forum of PhD Students International Seminar, Bratislava, Slovak Republic, October 1-2, 2010 / Friedrich Ebert Stiftung, Proforum ; editors: Jozef Kovalčik, Martin Muránsky, Alena Rochovská. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2011. - 291 Seiten = 5,3 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-19-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13520.pdf

Podolinská, Tatiana; Hrustič, Tomáš
Religion as a path to change? : The possibilities of social inclusion of the Roma in Slovakia / Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, Institute of Ethnology SAS, 2011. - 48 Seiten = 1,2MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-20-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13518.pdf


Europe in motion : society, labour market and sustainability in the age of migration ; collection of papers from the 3rd Forum of Social Sciences PhD Students International Seminar, Bratislava, June 18-20 2009 / [organized by Friedrich-Ebert-Stiftung ... Ed.: Jozef Kovalčik ...]. - Bratislava, 2009. - 312 S. = 3,9 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
ISBN 978-8089149-14-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/07273.pdf


Searching for new momentum in EU-Russia relations : agenda, tools and institutions / Vladimír Benč ... [Ed. by Alexander Duleba. Research Center of the Slovak Foreign Policy Association ...]. - Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2009. - 225 S. = 2,1 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2010
ISBN 978-80-89356-10-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/06939.pdf

Ondruška, Peter; Spanik, Vlado
Die Entwicklung der Gewerkschaften in der Slowakischen Republik 2008 / zusammengestellt von Peter Ondruška und Vlado Spanik. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008. - 6 S. = 323 KB, PDF-File. - (Analysen aus der Slowakischen Republik)
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2009. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/06028.pdf

Škobla, Daniel; Leončikas, Tadas; Štěpánsková, Martina
Etnicita ako štatistický ukazovatel' pri monitorivaní životných podmienok a diskriminácie : analytická správa a odporúčania pre Slovenskú Republiku / [autori: Daniel Škobla ; Tadas Leončikas ; Martina Štěpánsková]. - Bratislava : United Nations Development Programme, Europe and the CIS, Bratislava Regional Centre [u.a.], 2008. - 92 S. = 310 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2008
ISBN 978-80-89263-08-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/05906.pdf


"New" Europe and challenges of sustainable development : Collection of papers from the 2nd Forum of Social Sciences PhD Students, international seminar, Bratislava, June 5-8, 2008 / Friedrich Ebert Stiftung, Proforum ; editors: Jozef Kovalčik, Martin Muránsky, Alena Rochovská. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2008. - 276 Seiten = 6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2017
ISBN 978-80-89149-13-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13521.pdf


Collection of papers from the 1st PhD Students' International Conference "my-PhD" : Bratislava, Slovak republik, April 13.-14. 2007 / Friedrich-Ebert-Stiftung ... [Ed.: Martin Muránky ...]. - Bratislava, 2007. - 312 S. = 4,2 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2007 ; Bonn : FES Library, 2008. - Title only available online
ISBN 978-80-89149-12-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/05338.pdf


Riadenie systému sociálneho zabezpečenia : praktická príručka pre členov samosprávnych orgánov inštitúcií sociálneho zabezpečenia v Strednej a Východnej Európe / [Medzinárodná Organizácia Práce, Oblastná Kancelária pre Strednú a Východnú Európu]. - Budapešť : MOP, 2006. - 165 S. = 920 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2006 ; Bonn : FES, 2007
ISBN 89-89249-09-X - ISBN 978-92-2-818768-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04211.pdf


Európska Únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti : zbornik z odborných seminárov v Prešove a v Bratislave / Vladimír Manka ; Marcela Gbúrová .... - Bratislava, 2006. - 124 S. = 830 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, 2006 ; Bonn : FES, 2007
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04210.pdf

Filadelfiová, Jarmila; Gerbery, Daniel; Škobla, Daniel
Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku / [autori: Jarmila Filadelfiová ; Daniel Gerbery ; Daniel Škobla]. - Bratislava : United Nations Development Programme, Europe and the CIS, Bratislava Regional Centre, 2006. - 99 S. : graph. Darst. = 2,6 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2007. - Title of engl. version: Report on the living conditions of Roma in Slovakia
ISBN 80-89263-02-X
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04679.pdf


Oly[m]piáda l'udských práv : (príručka pre učitel'ov) / [ed.]: Viliam Dolník. [Friedrich-Ebert-Stiftung ...]. - Bratislava, 2006. - 63 S. = 280 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2007
ISBN 80-89149-11-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04681.pdf


Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku : pohl'ad zvnútra a zvonku / Martin Muránsky (ed.). Friedrich-Ebert-Stiftung. - Bratislava, [2006]. - 104 S. = 410 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2007
ISBN 80-89149-08-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04678.pdf

Filadelfiová, Jarmila; Gerbery, Daniel; Škobla, Daniel
Report on the living conditions of Roma in Slovakia / [authors: Jarmila Filadelfiová ; Daniel Gerbery ; Daniel Škobla]. - Bratislava : United Nations Development Programme, Europe and the CIS, Bratislava Regional Centre [u.a.], 2006. - 103 S. : graph. Darst. = 2,5 MB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku . -
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2007
ISBN 80-89263-07-X
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04680.pdf

Malová, Darina; Láštic, Erik; Rybář, Marek
Slovensko ako nový členský štát Európskej Únie : výzva z periférie? / Darina Malová ; Erik Láštic ; Marek Rybář. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005. - 184 S. = 1,4 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2005 ; Bonn : FES, 2007
ISBN 80-89149-05-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04212.pdf

Ehrke, Michael
Nová Európa : ekonomika, politika a spoločnost' v postkomunistickom kapitalizme / Michael Ehrke. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005. - 20 S. = 104 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2005 ; Bonn : FES, 2007. - Dt. Ausg. u.d.T.: Ehrke, Michael: Das neue Europa
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04214.pdf

Divinský, Boris
Zahraničná migrácia v Slovenskej Republike : stav, trendy, spoločenské súvislosti / Boris Divinský. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2005. - 216 S. : graph. Darst., Kt.. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2005 ; Bonn : FES, 2007
ISBN 80-89149-04-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04213.pdf

Milo, Daniel
Rasistický extrémizmus v Slovenskej Republike / Daniel Milo. - Bratislava : L'udia Proti Rasizmu [u.a.], 2005. - 119 S. : Ill. = 1,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2005 ; Bonn : FES, 2007. - Online version without illustrations
ISBN 80-89149-03-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04215.pdf


Decentralizácia verejnej správy Slovenskej Republiky : otvorené otázky ; zbornik / publ. vznikla s podporou nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung. Ed.: Elena Žárska .... - Bratislava, 2005. - 127 S. : graph. Darst. = 2,5 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2007
ISBN 80-89149-06-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04686.pdf

Porubänová, Sylvia
Realita a výzvy rodovej rovnosti na Slovensku / Sylvia Porubänová. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005. - 24 S. = 380 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava ; Bonn : FES, 2007
ISBN 80-89149-07-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04685.pdf


Demokratické riadenie a kontrola ozbrojených síl : cyklus regionálnych seminárov ; máj 2002 - október 2003 / [Vladimír Taransovic (ed.)]. Inštiút Obrany a Bezpečnosti Ministerstva Obrany Slovenskej Republiky .... - Bratislava, 2004. - 130 S. : graph. Darst. = 1,7 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2004 ; Bonn : FES, 2007. - Enth. zwei Beitr. in dt. Sprache
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04226.pdf


Otázky merania chudoby : zbornik / Friedrich-Ebert-Stiftung. [Zostavila: Miriam Šebová]. - Bratislava, 2004. - 112 S. : graph. Darst., Kt. = 4,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2004 ; Bonn : FES, 2007
ISBN 80-89149-02-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04223.pdf

Kárász, Pavol
Základné makroekonomické súvislosti mzdového vývoja v ekonomike Slovenska do ruko 2008 / Friedrich-Ebert-Stiftung. - Bratislava, 2004. - 15 S. : graph. Darst. = 102 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2004 ; Bonn : FES, 2007
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04224.pdf

Ondrejcsák, Róbert; Šťastný, Marek
Postoje Francúzska, Spojeného král'ovstva Vel'kej Britaánie a Severného Írska, Nemecka a Spojených štátov Amerických k Európskej bezpečnostnej a obrannej politike / Róbert Ondrejcsák ; Marek Šťastný. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2004. - 91 S. = 480 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2004 ; Bonn : FES, 2007. - Online version is not congruent to print ed.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04222.pdf

Kolesárová, Jana; Lendacký, Marek
Dôchodková reforma v Čile : podnet pre diskusiu na Slovensku / Jana Kolesárová ; Marek Lendacký. - [Bratislava] : Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej Republike, 2003. - 26 S. = 510 KB, PDF-File. - (FES analýzy)
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2003 ; Bonn : FES, 2007
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04220.pdf

Bednárik, Rastislav; Danihel, Miroslav; Sihelský, Ján
Nelegálna práca v podmienkach slovenskej spoločnosti / Rastislav Bednárik ; Miroslav Danihel ; Ján Sihelský. - [Bratislava] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2003. - 1,3 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2003 ; Bonn : FES, 2007. - Pagination of online version is not congruent to print ed.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04218.pdf


Riziká a dopady daňovej reformy : seminar ; Bratislava, 30. októbra 2003 / Friedrich Ebert Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej Republike. - Bratislava, 2003. - 1,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2003 ; Bonn : FES, 2007. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04219.pdf

Fultz, Elaine
Dôchodková reforma v maďarsku a pol'sku : prehl'ad a porovnanie / Elaine Fultz. Medzi štátnym a trhovým systémom: porovnanie českej a slovinskej dôchodkovej reformy / Katharina Müller. V rámci "Sociálneho diskusného fóra" pripravila Friedrich Ebert Stiftung v spolupráci s International Labour Office, Central and Eastern European Team, Budapešt ; študie. - [Bratislava u.a.] : FES [u.a.], 2003. - 780 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2003 ; Bonn : FES, 2007. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04221.pdf

Sičáková, Emília; Zemanovičová, Daniela
Politické strany a financie - tajomstvo alebo dôvera? / Emilia Sičáková-Beblavá ; Daniela Zemanovičová. - Bratislava : TIS, 2002. - 52 S. : graph. Darst. = 3060 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-89041-62-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c03-00669.pdf


Fórum o Súdnej Reforme : [9. september 2002, Bratislava ; semináry buletín ; (diskusia odborníkov s politikmi o tom, čo bude musiet' urobit' budúca vláda v oblasti súdnictva)] / Transparency International Slovensko .... - Bratislava, 2002. - 44 S. = 2630 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c03-00671.pdf

Bodnárová, Bernardína; Filadelfiová, Jarmila
Domáce násilie na Slovensku : priebežná správa z výskumu / autorky: Bernardína Bodnárová ; Jarmila Filadelfiová. - Bratislava : Medzinárodné Stredisko pre Štúdium Rodiny, 2002. - 122 S. = 9640 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-89048-06-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c03-00675.pdf

Stiegler, Barbara
Ako uplatňovat' rodové hl'adisko : aspekty stratégie Európskej únie / Barbara Stiegler. - Bratislava : Aspekt, 2002. - 39 S. = 1500 KB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Wie Gender in den Mainstream kommt . -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-85549-32-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a03-01959.pdf


Digitálni štúrovci / Peter Sýkora (ed.). Infovek Projekt .... - Bratislava, 2002. - 98 S. = 5220 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968372-8-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a03-02426.pdf

Kárász, Pavol; Kárász, Pavol
Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 2002 / Pavol Kárász ; Pavol Kárśz ml.. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002. - 385 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bratislava : FES, ca. 2001 ; Bonn : FES, 2007. - Pagination of online version is not congruent to print ed.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04217.pdf

Dauderstädt, Michael
Írsko-keltský tiger : vzor alebo varovanie pre rozširujúcu sa Európu? / Michael Dauderstädt. - [Bratislava] : Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej Republike, 2001. - 19 S. = 1080 KB, PDF-File. - (FES analýzy)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c02-00143.pdf

Vlach, Jiří; Nemec, Juraj
Verejné obstarávanie v USA a Európskej Únii / Jiří Vlach ; Juraj Nemec. - Bratislava : TIS [u.a.], 2001. - 64 S. = 3950 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-89041-06-X
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c02-00160.pdf


Inovačné témy verejného obstarávania / Jiří Vlach ... Transparency International Slovensko .... - Bratislava, 2001. - 81 S. : graph. Darst. = 4700 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-89041-34-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c02-00162.pdf


Mezdinárodná Konferencia Slovensko Patrí do NATO : 26. október 2000, Hotel Holiday Inn, Bratislava = Slovakia belongs to NATO / Martin Holotňák ... [Sekscia Obrannej Politika a Obranného Ministerstva Obrany SR]. - Bratislava : Vydav. Informačná Agentúra, 2001. - 132 S. : Ill. = 7230 KB, PDF-File. -
Text in slowak. - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-88842-40-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-00845.pdf


Ukrajina a Slovensko : hl'adanie spoločných záujmov ; medzinárodná konferencia, Bratislava, 17.-20. mája 2001 / Alexander Duleba (ed.). Výskumné Centrum Slovenskej Spoločnosti pre Zahraničnú Politiku .... - [Bratislava, 2001]. - 114 S. = 6240 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968372-7-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-00058.pdf


Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku : zborník príspevko seminár, Bratislava, 8.-9. december 2000, konferencia, Bratislava, 31. marec 2001 / Iniciatíva Inakost' ..... - [Bratislava, 2001]. - 96 S. = 5110 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968372-6-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a02-00843.pdf


Pohl'ady na obchod so ženami : (s použitím príspevkov účastníčok a účastníkov Konferencie Pohl'ady na Obchod so Ženami, Bratislava apríl 2000 / Friedrich Ebert Stiftung. Spracovala Katarína Farkašová. - Bratislava, 2000. - 35 S. = 2700 KB, PDF-File. - (FES analýzy)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c01-00603.pdf

Ehrke, Michael
Tretia cesta a európska sociálna demokracia / autor: Michael Ehrke. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000. - 31 S. = 1650 KB, PDF-File. - (FES analýzy)
Dt. Ausg. u.d.T.: Der Dritte Weg und die europäische Sozialdemokratie - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c01-00601.pdf


Právna úprava politických strán : materiály z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. - 15. januára 2000 v Piešt'anoch / Ústav Štátu a Práva ... [Red.: Andrej Šumec]. - Bratislava, 2000. - 132 S. = 10800 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968372-0-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c01-00605.pdf

Kárász, Pavol; Kárász, Pavol ; Tomasta, Pavel
Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 2000 / Pavol Kárász ; Pavol Kárśz ml. ; Pavel Tomasta. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000. - 50 S. : graph. Darst. = 3140 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c01-00607.pdf

Vlach, Jiří; Ursíny, Dušan; Sičáková, Emília
Ako postupovat' v procese verejného obstarávania : praktický návod pre obstarávatel'ov a uchádzačov v systéme verejného obstarávania podl'a zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Jiří Vlach ; Dušan Ursíny ; Emília Sičáková. - Bratislava : TIS [u.a.], 2000. - 55 S. : graph. Darst. = 2290 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968130-6-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c01-00609.pdf


Verejné obstarávanie na Slovensku : (úvahy pre d'alší rozvoj) / Imrich Flassik ... Transparency International Slovensko .... - Bratislava, 2000. - 58 S. = 3540 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968130-7-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c01-00611.pdf


Perspektívy spolupráce nemeckých a slovenských MVO : 2. Konferencia Slovenských a Nemeckých Mimovládnych Organizácií, 11.-13. máj 2000, Bratislava = Perspektiven der Zusammenarbeit deutscher und slowakischer NRO / SAIA-SCTS. - Bratislava, 2000. - 65, V S. = 6780 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-88928-38-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c01-00634.pdf


Population development in the Slovak Republic 1999 / Institute of Information and Statistics, Demographic Research Centre. [Authors: Jana Chovancová-Marenčáková ...]. - Bratislava, 2000. - 88 S. : graph. Darst. = 6070 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c01-00635.pdf


Slovensko-Mad'arský Seminár Otázky Bezpečnostej a Obrannej Stratégie v Kontexte Strategickej Koncepcie NATO : (Dunajská Streda, 10.-11.2.2000) / Slovenský Inštitút Mezdinárodných Študií .... - Bratislava, 2000. - 40 S. = 1870 KB, PDF-File. - ( Zborník SIMŠ ; 2000,3)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a01-00568.pdf

Korba, Matúš; Kmec, Vladimír
Civilno-vojenské vzt'ahy a scenáre ich vývoja v SR / Matúš Korba ; Vladimír Kmec. - Bratislava : Slovenská Spoločnost' pre Zahraničnú Politiku [u.a.], [2000]. - 75 S. = 4520 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 70 - 72 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968372-2-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a01-00564.pdf


Otázky bezpečnostnej politiky a bezpečnostej stratégie v kontexte strategickej koncepcie NATO : Medzinárodný Seminár na Tému Otázky Bezpečnostnej Politiky a Bezpečnostej Stratégie v Kontexte Strategickej Koncepcie NATO, Častá-Papernička, 20.-31.3.2000 / Elemír Nečej ... (eds.). Sekcia Obrannej Politiky a Obranného Plánovania, Ministertva Obrany SR .... - Bratislava, 2000. - 88 S. = 4600 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968372-1-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a01-00806.pdf

Kárász, Pavol; Pala, Radovan
Development possibilities of regions of the Slovak Republik / Pavol Kárśz ; Pavol Kárśz ml. ; Radovan Pala. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000. - 89 S. = 4600 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 88 - 89 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967745-9-X
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a01-00808.pdf


Premeny : príručka pre novinárov a ich organizácie / Ed.: Aidan White. Medzinárodná Federácia Novinárov. - [Brussels, 1999]. - 46 S. = 2780 KB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Convergence . -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968164-2-X
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c00-00508.pdf

Bárány, Eduard
Právna úprava politických strán na Slovensku / Eduard Bárány. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999. - 31 S. = 2500 KB, PDF-File. - (FES analýzy)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c00-00510.pdf

Forrová, Magda
Programy Európskej Komisie na Slovensi : súčasný stav a perspektívy / Magda Forrová. - [Bratislava], 1999. - 35 Bl. = 1980 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c00-00514.pdf

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj
Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1999 / Pavol Kárász ; Juraj Renčko. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 1999. - 44 S. : graph. Darst. = 2440 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c00-00506.pdf


Róm znamená: človek : diskusia v Čilistove o pálčivom probléme / Friedrich-Ebert-Stiftung. - Bratislava, 1999. - 47 S. = 1680 KB, PDF-File. -
Mit engl. Zsfassung - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-00306.pdf

Kárász, Pavol; Pala, Radovan
Možnosti vývoja regiónov Slovenska / Pavol Kárász : Pavol Kárász ml. ; Radovan Pala. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999. - 120 S. : graph. Darst. = 6480 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 119 - 120 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967745-6-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-00083.pdf

Rusnák, Urban
Register pracovísk venujúcich sa zahraničnej politike a medzinarodným vzt'ahom v Slovenskej Republike 1999 / [autor projektu: Urban Rusnák]. - Bratislava : Slovenský Inštitút Medzinárodmých Študií [u.a.], 1999. - 95 S. = 3330 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-968224-0-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-00308.pdf


Euroatlantické spojenectvo v podmienkach budovania európskej bezpečnostnej štruktúry : Medzinárodná Konferencia na Tému Euroatlantické Spojenectvo v Podmienkach Budovania Európskej Bezpečnostnej Štruktúry, Bratislava, 1.-2. júla 1999 / Jaroslav Kuča ... Stredisko Obranných Štúdií, Ministerstva Obrany SR .... - Bratislava, 1999. - 95 S. = 5280 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967745-7-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-00381.pdf


Risks and threats in Central Europe for the 21st century : impact on the defense forces ; the International Conference Risks and Threats in Central Europe for the 21st Century and Their Possible Impact on the Defence Forces, Častá-Papiernička, November 26-27, 1998 / Ivo Samson (ed.). Research Center of the Slovak Foreign Policy Association .... - Bratislava, 1999. - 95 S. = 5250 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-02009.pdf


The Euro-Atlantic alliance under the conditions of building European security structure : International Conference The Euro-Atlantic Alliance under the Conditions of Buildung European Security Structure / Center for Defence Studies - the Ministry of Defence of the Slovak Republic ... Jaroslav Kuča ... (eds.). - Bratislava, 1999. - 103 S. = 4870 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967745-7-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a01-00588.pdf


Stredoeurópska spolupráca a jej bezpečnostná dimenzia : Medzinárodný Seminár na Tému Stredoeurópska Spolupráca a Jej Bezpečnostná Dimenzia, Bratsilava, 11.11.1999 / Stredisko Obranných Štúdií Ministerstva Obrany SR ... Jaroslav Kuča ... (eds.). - Bratislava, 1999. - 64 S. = 3420 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967745-8-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a01-00562.pdf


Success or failure? : Ten years after ; [Fifth Regional Conference of the Central European Political Science Associations] / Vladimóra Dvořáková (ed.). Česká Společnost pro Politické Vědy .... - Praha, 1999. - 198 S. = 10730 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-00393.pdf


Geopolitické postavenie strednej Európy : tendencie vývoja v 21. storoči ; Medzinárodná Konferencia na Tému Geopolitické Postavenie Strednej Európy po Vrcholnej Schôdzke Krajín NATO v Madride a Tendencie Vývoja v 21. Storoči, Častá-Papiernička, 4.-5. júna 1998 / Peter Link ... (eds.). Vyskumné Centrum Slovenskej Spoločnosti pre Zahraničnú Politiku .... - Bratislava, [1998]. - 88 S. = 5080 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967690-8-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a99-01705.pdf

Duleba, Alexander; Lukáč, Pavol; Wlachovský, Miroslav
Zahraničná politika Slovenskej republiky : východiská, stav a perspektivy / Alexander Duleba ; Pavol Lukáč ; Miroslav Wlachovský. - Bratislava : Vyskumné Centrum Slovenskej Spoločnosti pre Zahraničnú Politiku [u.a.], 1998. - 63 S. = 3210 KB, PDF-File. -
Engl. Ausg. u.d.T.: Foreign policy of the Slovak Republik - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967745-4-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a99-00968.pdf


Ukrajina, stredná Európa a Slovensko : záujmy a perspektívy spolupráce ; medzinárodná konferencia, Bratislava, 24.-25. októbra 1997 / Vyskumné Centrum Slovenskej Spoločnosti pre Zahraničnú Politiku ... [Ed.: Alexander Duleba]. - Bratislava, [1998]. - 64 S. = 3720 KB, PDF-File. -
Engl. Ausg. u.d.T.: Ukraine, Central Europe, and Slovakia - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967745-2-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a99-01701.pdf


Ukraine, Central Europe and Slovakia : interests in and prospects for cooperation ; international conference, Bratislava, October 24. - 25. 1997 / Research Centre of the Slovak Association for Foreign Policy .... - Bratislava, [1998]. - 64 S. = 3720 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967745-3-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a99-01703.pdf


Masovokomunikačné médiá na Slovensku : (vlastnícke pomery a ich vplyv na mediálnu, politickú a spoločenskú orientáciu médií) / 3 Media. [Spacoval: Ján Füle]. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998. - 27 S. = 1500 KB, PDF-File. - (FES analýzy)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c00-00512.pdf

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj
Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1998 / Pavol Kárász ; Juraj Renčko. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1998. - 45 S. : graph. Darst. = 2450 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c99-01043.pdf


Pravicovy extrémizmus na Slovensku a v Nemecku : prednášky zo seminára usporiadaného 9. júna 1998 v Bratislave / autori: Ernest Sýkora ... Friedrich-Ebert-Stiftung. - Bratislava, 1998. - 38 S. = 3440 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c99-01047.pdf

Gajdošíková, L'udmila
Transformácia dôchodkového zabezpečenia / (L'udmila Gajdošíková). - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 1998. - 42 S. = 1880 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c99-01049.pdf


Masovokomunikačné médiá na Slovensku : (vlastnícke pomery a ich vplyv na mediálnu, politickú a spoločenskú orientáciu médií) / Friedrich-Ebert-Stiftung. - Bratislava, 1998. - 27 S. = 1490 KB, PDF-File. - (FES analýzy)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c99-01039.pdf

Malová, Darina; Čambáliková, Monika
Čo vieme a nevieme o reprezentácii záujmov na Slovensku? / Darina Malová ; Monika Čambáliková. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998. - 26 S. = 2380 KB, PDF-File. - (FES analýzy)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c99-01045.pdf


The geopolitical position of Central Europe : development tendencies in the 21st centruy ; the International Conference Geopolitical Position of Central Europe after the Madrid Summit and Development Tendencies in the 21st Century, Častá-Papiernička, June 4-5, 1998 / Peter Link ... (eds.). Research Center of the Slovak Foreign Policy Association .... - Bratislava, 1998. - 96 S. = 5270 KB, PDF-File. -
Slovak. Ausg. u.a.T.: Geopolitické postavenie strednej Európy - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967690-9-X
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a00-02011.pdf

Duleba, Alexander; Lukáč, Pavol; Wlachovský, Miroslav
Foreign policy of the Slovak Republic : starting points, present situation and prospects / Alexander Duleba ; Pavol Lukáč ; Miroslav Wlachovský. - Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Ass. [u.a.], 1998. - 63 S. = 3320 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967745-5-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a99-00966.pdf

Seminar Nová Bytová Politika <1997, Bratislava>
Zborník vystúpení zo Seminára: Nová Bytová Politika : Bratislava 5. decembra 1997 ; pre internú potrebu vydala Nadácia Ladislava Novomeského s prispením Nadácie Friedricha Eberta / Seminar Nová Bytová Politika <1997, Bratislava>. - [Bratislava, 1997]. - 39 S. : graph. Darst. = 1750 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a98-00058.pdf

Bárány, Eduard
Aký volebný systém pre Slovensko? / Eduard Bárány. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1997. - 23 S. = 1740 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c97-03911.pdf

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj
Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1997 / Pavol Kárász ; Juraj Renčko. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1997. - 41 S. : graph. Darst. = 1930 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c97-03915.pdf

Lubyová, Martina
Dôchodkové zabezpečenie v Slovenskej republike v kontexte európskych dôchodkových systémov a ich súčasných reforiem / Martina Lubyová. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1997. - 29 Bl. = 2210 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 28 - 29 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c97-03908.pdf

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj
Aktuálne problémy mzdového vývoja v ekonomike Slovenska / Pavol Kárász ; Juraj Renčko. - Bratislava : Konfederácia Obdorových Zv̈azov [u.a.], 1997. - 36 Bl. : graph. Darst. = 2050 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c99-01041.pdf

Lubyová, Martina
Aktívna politika trhu práce v Slovenskej Republike / Martina Lubyová. - Bratislava : CPHR, 1997. - 63 S. : graph. Darst. = 3470 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 47 - 49 S. - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967776-3-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c99-01037.pdf


She and he in Slovakia : gender issues in public opinion / Zora Bútorová .... - Bratislava, 1996. - 138 S. : graph. Darst. = 5015 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 135 - 138 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-88717-11-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a97-10577.pdf


Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike / Friedrich-Ebert-Stiftung .... - Bratislava, 1996. - 122 S: : graph. Darst. = 5190 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a97-10575.pdf

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta
Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1996 / Pavol Kárász ; Juraj Renčko ; Iveta Pauhofová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1996. - [31 Bl.] : graph. Darst. = 2310 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c96-01905.pdf

Dauderstädt, Michael
Cesta strednej Európy z postkomunistického tunela do európskej hmly / Michael Dauderstädt. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1996. - 15 S. = 1120 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c96-02410.pdf

Lubyová, Martina
Systém dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike / Martina Lubyová. - [Bratislava] : Nadácia Friedricha Eberta, 1996. - 42 Bl. : graph. Darst. = 2450 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 34 - 35 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c97-03906.pdf

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta
Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1996 / Pavol Kárász ; Juraj Renčko ; Iveta Pauhofová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1996. - 40 Bl. : graph. Darst. = 2380 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c97-03916.pdf

Lubyová, Martina
Pension security system in the Slovak Republik / Martina Lubyová. - [Bratislava] : Friedrich Ebert Foundation, 1996. - 40 Bl. = 2580 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 39 - 40 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c97-03904.pdf

Lukáč, Pavol
Súčasná podoba slovensko-nemeckých bilaterálnych vzt'ahov : náčrt vývinu a stavu problematiky / Pavol Lukáč. - Bratislava : Výskumné Centrum Slovenskej Spoločnosti pre Zahraničnú Politiku [u.a.], 1996. - 88 S. = 4250 KB, PDF-File. - ( Štúdie k medzinárodným otázkam ; A 02)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
ISBN 80-967690-2-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/a97-10554.pdf

Dauderstädt, Michael; Lippert, Barbara
K rozšíreniu Európskej Únie na východ / Michael Dauderstädt ; Barbara Lippert. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1995. - 16 S. = 1290 KB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Differenzieren beim Integrieren . -
Nebent.: Diferencovanie prístupu pri integrovani - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c96-01907.pdf

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta
Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 1995 z pohl'adu komunálnej sféry / Pavol Kárász ; Juraj Renčko ; Iveta Pauhofová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1995. - 32 Bl. : graph. Darst. = 1810 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c96-01902.pdf

Vladárová, Marta
Tripartizmus ako forma sociálneho dialógu na Slovensku / Marta Vladárová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 1995. - 62 S. = 3120 KB, PDF-File. -
Literaturverz. S. 62 - Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2003
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/c96-01903.pdf

Seite drucken
zurück zum Seitenanfang