Digitale Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

Kosić, Igor
Europska (re)konekcija Balkana : Potraga za novim modalitetima suradnje / Igor Kosić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung ; Vanjskopolitička inicijativa BH, Juni 2018. - 28 Seiten = 840 KB, PDF-File. - (Politička analiza ; 1/18)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14571.pdf

Kosić, Igor
European (re)connection of the Balkans : The search for new modalities of cooperation / Igor Kosic. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung ; Vanjskopolitička inicijativa BH, June 2018. - 28 Seiten = 1,7 MB PDF-File. - (Politcal analysis ; 1/18)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14572.pdf

Müller-Hennig, Marius
Political fragmentation on the left ... alongside a global renaissance of right-wing populism : Conference report : International Conference: "Fragmented We Stand", Sarajevo, 5.-6. July 2017 / Marius Müller-Hennig. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung Office in Bosnia and Herzegovina, 2018. - 14 Seiten = 560 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2018
ISBN 978-9958-884-61-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14188.pdf

Müller-Hennig, Marius
Politička fragmentacija ljevice ... uz globalni preporod desničarskog populizma : izvještaj s konferencije : Međunarodna konferencija "Fragmentirani stojimo?" Sarajevo, 5.-6. jula 2017. godine / Marius Müller-Hennig. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung Ured u Bosni i Hercegovini, 2018. - 14 Seiten = 580 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2018
ISBN 978-9958-884-62-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14187.pdf

Turčilo, Lejla; Osmić, Amer; Žiga, Jusuf
Mladi, politika i mediji : Priručnik za razvijanje politiëke i medijske pismenosti mladih / Lejla Turčilo, Amer Osmić, Jusuf Žiga. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. - 84 Seiten = 3,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2018
ISBN 978-9958-884-56-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14153.pdf

Martić, Marko; Đukić, Ognjen
Health care systems in BiH : Financing challenges and reform options? / Marko Martić and Ognjen Đukić, Sarajevo. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung Office in Bosnin and Herzegovina, October 2017. - 31 Seiten = 1,6 MB PDF-File. - (Analysis / Friedrich Ebert Stiftung Sarajevo)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2018
ISBN 978-9958-884-58-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14124.pdf

Martić, Marko; Đukić, Ognjen
Sistemi zdravstvene zaštite u BiH : Finansijski izazovi i opcije za reformu / Marko Martić i Ognjen Đukić, Sarajevo. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung Ured u Bosni i Hercegovini, Octobar 2017. - 31 Seiten = 1,3 MB PDF-File. - (Analiza / Friedrich Ebert Stiftung Sarajevo)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2018
ISBN 978-9958-884-57-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14125.pdf

Omerbegović Arapović, Adisa
Wealth tax in Bosnia and Herzegovina : A contribution towards equality and democratization / Adisa Omerbegovic Arapovic, Sarajevo. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung Office in Bosnin and Herzegovina, July 2017. - 31 Seiten = 440 KB, PDF-File. - (Analysis / Friedrich Ebert Stiftung Sarajevo)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2018
ISBN 978-9958-884-60-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14126.pdf

Omerbegović Arapović, Adisa
Porez na bogatstvo u Bosni i Herecegovini : Novi put ka pravednosti i demokratizaciji / Adisa Omerbegović Arapović, Sarajevo. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung Ured u Bosni i Hercegovini, Juli 2017. - 31 Seiten = 540 KB, PDF-File. - (Analiza / Friedrich Ebert Stiftung Sarajevo)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2018
ISBN 978-9958-884-59-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14127.pdf


Ličnost i društvo III : Autoritarna ličnost i društvo / Uredio: Đorđe Čekrlija. - Banja Luka : Filozofski fakultet ; Friedrich Ebert Stiftung, 2017. - 55 Seiten = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13989.pdf

Dušanić, Srđan; Lakić, Siniša; Turjačanin, Vladimir
Građansko i političko učešće mladih : Psihološki pristup / Srđan Dušanić, Siniša Lakić, Vladimir Turjačanin. - Banja Luka : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. - 176 Seiten = 4,4 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2017
ISBN 978-99938-634-5-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13990.pdf

Fejzić, Elvis; Sadiković, Elmir; Turčalo, Sead
Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam : O mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini / Elvis Fejzić, Elmir Sadiković, Sead Turčalo. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. - 116 Seiten = 1,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2017
ISBN 978-9958-884-52-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13554.pdf

Nešković, Radomir
Nedovršena država : Politički sistem Bosne i Hercegovine / dr Radomir Nešković. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. - 432 Seiten = 3 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2017
ISBN 978-9958-884-51-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13413.pdf

Weber, Bodo
Novi ZOR u BiH - reformska agenda EU i međunarodne finansijske institucije : Zakašnjele strukturalne reforme ili neoliberalno umanjenje prava radnika? / Bodo Weber, Berlin. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016. - 18 Seiten = 380 KB, PDF-File. - (Analiza / Friedrich Ebert Stiftung Sarajevo)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13298.pdf

Weber, Bodo
Neues Arbeitsrecht in BiH - EU-Reformen und internationale Finanzinstitutionen : Überfällige Strukturreformen oder neoliberaler Abbau von Arbeiterrechten? / Bodo Weber, Berlin. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung Büro in Bosnien und Herzegowina, 2016. - 21 Seiten = 360 KB, PDF-File. - (Analyse / Friedrich Ebert Stiftung Sarajevo)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13297.pdf

Blagovčanin, Srdan
The EU as state builder in the process of European integration : the case of Bosnia and Herzegovina / Srdan Blagovcanin. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 109 Seiten = 1,5 MB PDF-File. -
Einheitssacht.: Evropska unija i Bosna i Hercegovina: gradenje države kroz proces evropskih integracija . -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13349-20170504.pdf

Xhafa, Edlira
Pravo na štrajk - na udaru? : Analiza novijih trendova / Edlira Xhafa. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, Globalna politika i razvoj, Oktobar 2016. godine. - 21 Seiten = 400 KB, PDF-File. - (Studija)
Einheitssacht.: The right to strike struck down? . -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/13257.pdf

Blagovčanin, Srdan
Evropska unija i Bosna i Hercegovina: gradenje države kroz proces evropskih integracija / Srdan Blagovčanin. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 105 Seiten = 3,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
ISBN 978-9958-884-50-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12375.pdf


Kratki uvod u problem političke volje : studija slučaja Bosne i Hercegovine / Dino Abazović i Asim Mujkić (ur.). - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 269 Seiten = 5,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
ISBN 978-9958-884-40-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12466.pdf


Political will: a short introduction : case study - Bosnia and Herzegovina / Dino Abazović and Asim Mujkić (editor). - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 283 Seiten = 5,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
ISBN 978-9958-884-41-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12465.pdf


Youth study Bosnia and Herzegovina / Jusuf Žiga, Lejla Turčila, Amer Osmić, Sanela Bašić, Nedžima Džananović Miraščija, Damir Kapidžić, Jelena Brkić, Šmigoc. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 228 Seiten = 1,6 MB PDF-File. -
Einheitssacht.: Studija o mladima u Bosni i Hercegovini . -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
ISBN 978-9958-884-38-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12565.pdf

Puhalo, Srđan; Vukojević, Stefan
Kako građani Bosne i Hercegovine opažaju nevladin sektor? / Srđan Puhalo i Stefan Vukojević. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung, 2015. godine. - 218 Seiten = ca. 3 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
ISBN 978-9958-884-45-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12387.pdf


Naslijede mira : Bosna i Hercegovina 20 godina poslije Dejtonskog Mirovnog Sporazuma / uredili: Amer Kapetanović, Judith Illerhues. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung, 2015. - 246 Seiten = 1,7 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2015
ISBN 978-9958-884-47-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12105.pdf


The legacy of peace : Bosnia and Herzegovina 20 years after the Dayton Peace Accords / Editors: Amer Kapetanović, Judith Illerhues. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung, 2015. - 260 Seiten = 1,9 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2015
ISBN 978-9958-884-46-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12104.pdf

Hukanović, Adis
Događaji, narativi i interpretacija narativa 1992. godine : Slučaj Prijedora / Adis Hukanović. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 82 Seiten = 1,3 MB PDF-File. - (Između sjecanja, poricanja i zaborava - tri studije slučaja o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakonrata ; [3])
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
ISBN 978-9958-884-48-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12974.pdf

Kapetanović, Darel
Memorizacija ratnih događaja putem narativa i njen utjecaj na polarizaciju stanovništva u sukobima Hrvata i Muslimana (Bošnjaka) u Hercegovini / Darel Kapetanović. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 50 Seiten = 1,3 MB PDF-File. - (Između sjecanja, poricanja i zaborava - tri studije slučaja o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakonrata ; [2])
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
ISBN 978-9958-884-49-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12973.pdf

Moll, Nicolas
"Sarajevska najpoznatija javna tajna" : suočavanje sa Cacom, Kazanima i zločinima počinjenim nad Srbima u opkoljenom Sarajevu, od rata do 2015 / Nicolas Moll. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 108 Seiten = 1,2 MB PDF-File. - (Između sjecanja, poricanja i zaborava - tri studije slučaja o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakonrata ; [1])
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2016
ISBN 978-9958-884-43-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12972.pdf


Razgovor o ljevici : identitet, kriza i izazovi u Bosni i Hercegovini danas / Friedrich-Ebert-Stiftung. [Autori/ce: Nerzuk Ćurak ...]. - Sarajevo, 2015. - 190 S. = 1,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2015
ISBN 978-9958-884-44-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/11639.pdf


Lost in democratic transition? : Political challenges and perspectives for young people in South East Europe ; results of representative surveys in eight countries / [Ed.:] Klaus Hurrelmann ... [Authors]: Sergej Flere .... - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 146 S. = 4,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2015
ISBN 978-9958-884-42-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/11505.pdf


Studija o mladima u Bosni i Hercegovini / Jusuf Žiga ... Friedrich-Ebert-Stiftung. - Sarajevo, 2015. - 214 S. = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2015
ISBN 978-9958-884-37-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/11436.pdf

Lasiç, Mile
Prokletstvo kulture selektivnog sjeçanja / Mile Lasiç. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 298 S. = 3,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2015
ISBN 978-9958-884-36-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/11336.pdf

Skoko, Božo
Strateške smjernice za brendiranje Bosne i Hercegovine / Božo Skoko. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 128 S. = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2015
ISBN 978-9958-884-35-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/11258.pdf


Balkanski medijski barometar : Bosnia i Hercegovina 2014 ; [analiza medijskog obruženja u Bosni i Hercegovini] / ured. Nataša Tešanović. [Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Sarajevo, 2014. - 72 S. = 2 MB PDF-File. - (Dialogue South-East Europe)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2014
ISBN 978-9958-884-33-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/11100.pdf


Balkan media barometer : Bosnia and Herzegovina 2014 ; [an analysis of the media landscape in Bosnia and Herzegovina] / ed. by Nataša Tešanović. [Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Sarajevo, 2014. - 72 S. = 2 MB PDF-File. - (Dialogue South-East Europe)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2014
ISBN 978-9958-884-34-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/11101.pdf

Rondić, Adnan
Medijski nastup(ati): Smjernice za rad s medijima / Adnan Rondić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 76 S. = 360 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2014
ISBN 978-9958-884-31-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/10936.pdf

Puhalo, Srđan; Perišić, Neda
Apstinenti u Bosni i Hercegovini / Srđan Puhalo i Neda Perišić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 305 S. = 2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2014
ISBN 978-9958-884-26-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/10559.pdf

Sejfija, Ismet; Delić, Amel; Cipurković, Edin
Mladi i mirovni rad u BiH : studija / Ismet Sejfija ; Amel Delić ; Edin Cipurković. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 99 S. = 1,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2014
ISBN 978-9958-884-25-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/10458.pdf


Fasilitacija - facilitation : priručnik / [Autori: Jefto Džino ...]. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 173 S. = 10 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2013
ISBN 978-9958-884-22-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/10389.pdf

Puhalo, Srđan
Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove : socijalna percepcija i etnička pripadnost kod srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini / Srđan Puhalo. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 298 S. = 3 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2013
ISBN 978-9958-884-21-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/10005.pdf

Nešković, Radomir
Nedovršena država : politički sistem Bosne i Hercegovine / Radomir Nešković. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 428 S. = 5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2013
ISBN 978-9958-884-20-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09797.pdf


World café : gender kvota u Bosni i Hercegovini / Friedrich-Ebert-Stiftung. [Prired.: Delila Suljić-Čauš]. - Sarajevo, 2013. - 60 S. = 865 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajveo : FES, 2013
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09706.pdf

Skoko, Božo
Imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih gradana i medusobna percepcija Bošnjaka, Hrvata i Srba / Božo Skoko. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 99 S. = ca 1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/10944.pdf


Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini / Sarajevski Otvoreni Centar ... [Prired.: Saša Gavrić ...]. - Sarajevo, 2012. - 387 S. = 3,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajveo : FES, 2013
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09704.pdf

Bašić, Sanela; Miković, Milanka
Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH : ženska strana priče / Sanela Bašić ; Milanka Miković. - Sarajevo : Udruženje Žene Ženama, 2012. - 186 S. = 5,4 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajveo : FES, 2013
ISBN 978-9958-9695-7-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09705.pdf

Karačić, Darko; Banjeglav, Tamara; Govedarica, Nataša
Re:vizija prošlosti : politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine / Darko Karačić ; Tamara Banjeglav ; Nataša Govedarica. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2012. - 240 S. = 8,7 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2013
ISBN 978-9958-884-15-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09702.pdf

Džombić, Ilija J.
Evropska Unija : prošlost, sadašnjost, budućnost / Ilija J. Džombić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 149 S. = 8,2 MB PDF-File. -
Alternative title: Evropske inicijative i institucije. - Electronic ed.: Sarajveo : FES, 2013
ISBN 978-9958-884-16-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09707.pdf

Kivimäki, Timo; Kramer, Marina; Pasch, Paul
Dinamika konflikta u multietničkoj državi Bosni i Hercegovini : studija analize konflikta u pojedinim zemljama / Timo Kivimäki ; Marina Kramer i Paul Pasch. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 125 S. = 3,9 MB, PDF-File. - (Studija / Friedrich-Ebert-Stiftung)
Einheitssacht.: The dynamics of conflict in the multi-ethnic state of Bosnia and Herzegovina . -
Electronic ed.: Sarajveo : FES, 2013
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09703.pdf

Kivimäki, Timo; Kramer, Marina; Pasch, Paul
The dynamics of conflict in the multi-ethnic state of Bosnia and Herzegovina / Timo Kivimäki ; Marina Kramer and Paul Pasch. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 127 S. = 4 MB, PDF-File. - (Study / Friedrich-Ebert-Stiftung). - ( Country conflict-analysis study)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
ISBN 978-9958-884-17-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09418.pdf


Balkan media barometer : [the first home grown analysis of the media landscape in Bosnia Herzegovina] ; Bosnia and Herzegovina 2011 / ed. by Nataša Tešanović. [Friedrich-Ebert-Stiftung, Bosnia and Herzegovina]. - Sarajevo, 2012. - 72 S. = 1,8 MB PDF-File. - (Dialogue South-East Europe)
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2012
ISBN 978-9958-884-09-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09052.pdf


Bosnia and Herzegovina 2025 : scenarios on future developments / Paul Pasch (ed.). - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 88 S. = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012. - Title only available online
ISBN 978-9958-884-11-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09055.pdf


Bosna i Hercegovina 2025 : scenariji budućeg razvoja dogadaja / uredio Paul Pasch. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 88 S. = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012. - Title only available online
ISBN 978-9958-884-11-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09054.pdf


Balkanski medijski barometar : prva domaća analiza medijskog okruženja u Bosni i Hercegovini ; Bosna i Hercegovina 2011 / uredila Nataša Tešanović. [Friedrich-Ebert-Stiftung, Bosna i Hercegovina]. - Sarajevo, 2012. - 72 S. = 1,8 MB PDF-File. - (Dialogue South-East Europe)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012. - Title only available online
ISBN 978-9958-884-08-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09053.pdf

Skoko, Božo
The image of Bosnia and Herzegovina and its citizens in Croatia and Serbia / Božo Skoko. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 139 S. = 1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
ISBN 978-9958-884-13-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09261.pdf

Perišić, Neda
Mješoviti brak u BiH / Neda Perišić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 156 S. = 2 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
ISBN 978-9958-884-14-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09259.pdf

Skoko, Božo
Imidž Bosne i Hercegovine i njezinih gradana u Hrvatskoj i Srbiji / Božo Skoko. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 130 S. = 790 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09260.pdf

Lasić, Mile
Kultura sjećanja : (pledoaje za izgradnju kulture sjećanja i u regiji jugoistoka Europe) / Mile Lasić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011. - 234 S. = 2 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012. - With engl. summary
ISBN 978-9958-884-07-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09257.pdf

Skoko, Božo
Sto Hrvati, Bošnjaci i Srbi misle jedni o drugima, a što o Bosni i Hercegovini? / Božo Skoko. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011. - 79 S. = 1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012. - With engl. summary
ISBN 978-9958-884-06-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09256.pdf

Cenić, Svetlana; Trninić, Nada; Vilendećić, Semeun
EU-monitoring : o ekonomskom i pravnom prilagodavanju standardima Evropski Unije / Svetlana Cenić ; Nada Trninić ; Semeun Vilendećić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 151 S. = 4 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012.
ISBN 978-9958-884-05-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09255.pdf

Tomaš, Rajko
Kriza i siva ekonomija u Bosni i Hercegovini = Crisis and grey economy in Bosnia and Herzegovina / Rajko Tomaš. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung BiH, 2010. - 151 S. = 1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
ISBN 978-9958-9036-8-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09248.pdf

Mirosavljević, Mladen
Političko komuniciranje / Mladen Mirosavljević. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 106 S. = 4 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
ISBN 978-9958-884-01-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09250.pdf

Stanisavljević, Dragan
Mediji i javno mišljenje u Republici Srpskoj / Dragan Stanisavljević. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 221 S. = 3 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09249.pdf

Džombić, Ilija J.
Evropska Unija : prošlost, sadašnjost, budućnost / Ilija J. Džombić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 138 S. = 2 MB, PDF-File. - (Biblioteka stručna knjiga)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
ISBN 978-9958-884-02-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09251.pdf

Nagradić, Slobodan
Legalitet nacionalnih manjina / Slobodan Nagradić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 124 S. = 770 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012. - Cyrillic script
ISBN 978-9958-9036-9-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09252.pdf


Spremnost na pomirenje u Bosni i Hercegovini / priredili: Srđan Puhalo ; Nebojša Petrović ; Neda Perišić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 231 S. = 2 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012.
ISBN 978-9958-884-03-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09254.pdf

Mirosavljević, Mladen
Evropska unija, mediji i BiH / Mladen Mirosavljević. Evropska unija u štampanim medijima u BiH / Biljana Bogdanić. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 49 S. = 400 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
ISBN 978-9958-884-04-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09253.pdf


Foreign policy review / [Vanjskopolitička Inicijativa Bosne e Hercegovine] ; Friedrich Ebert Stiftung. - Sarajevo, 2009 [and formerly]
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009 [and formerly]
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/05437/index.html


Bosna i Hercegovina - 2014 : gdje želimo stići? = Bosnien und Herzegowina - 2014, wo wollen wir hin? / Helmut Kurth (Hrsg.). Friedrich-Ebert-Stiftung. - Sarajevo, 2009. - 320 S. = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-9958-9036-5-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06913.pdf


Istraživačko novinarstvo / [autori: Mladen Mirosavljević ; Gordana Vilović ; Michael Kunczik]. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 108 S. = 1,7 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-9958-9036-6-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06911.pdf

Trninić, Nada; Cenić, Svetlana; Vilendećić, Semeun
EU-monitoring : o ekonomskom i pravnom prilagođavanju standardima Evropske unije / [Autori; Nada Trninić ; Svetlana Cenić ; Simeun Vilendečić]. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 160 S. = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-9958-9036-7-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06912.pdf


Šta stanovnici Bosne i Hercegovine (ne)znaju o politici? / [autori: Srđan Puhalo ; Berto Šalaj ; Biljana Bogdanić]. - Banja Luka : Art Print, 2009. - 163 S. = 5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-99955-51-24-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06915.pdf


Kultura sjećanja: 1945 : povijesni lomovi i svladavanje prošlosti / uredili: Sulejman Bosto .... - Zagreb : Disput, 2009. - 279 S. = 1,9 MB PDF-File. - ( Biblioteka srednji put ; 13)
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-953-260-105-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06914.pdf

Vlaisavljević, Sanja
Priručnik za javne nastupe namijenjen društveno-angažovanim ženama u Bosni i Hercegovni / Sanja Vlaisavljević. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 123 S. = 6,6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-9958-9036-2-5
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06804.pdf

Osmančević, Enes
Demokratičnost www-komuniciranja / Enes Osmančević. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 256 S. = 2,4 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-9958-9036-3-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06800.pdf

Puhalo, Srđan
Etnička distanca i (auto)stereotipi gra-dana Bosne i Hercegovine = Ethnische Distanz und (Auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas / Srđan Puhalo. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 171 S. = 2,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-9958-9036-4-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06799.pdf

Peštek, Almir
Unapre-denje kvaliteta života žena kroz preduzetništvo / Almir Peštek. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - [49] S. = 660 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009. - Pagination and Layout of online version is not congruent to print ed.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06801.pdf


Dialogues : ownership for regional cooperation in the Western Balkan countries / [Michael Weichert ...]. Friedrich-Ebert-Stiftung. - [Sarajewo] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 153 S. = 1,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06609.pdf


Socijalna marginalizacija u Bosni i Hercegovini : policy paper. - Banja Luka : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 15 S. = 235 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06851.pdf

Brozek, Borislav
Socijalna isključenost u Bosni i Hercegovini iz pogleda zaposlenih i sindikata : studija / Borislav Brozek. - Banja Luka : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 53 S. = 490 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06850.pdf

Šalaj, Berto
Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini = Sozialer Zusammenhalt in Bosnien und Herzegowina / Berto Šalaj. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 153 S. = 625 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009. Text German and Bosnian language
ISBN 978-9958-9036-1-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06159.pdf


Buduća funkcija specijalnog predstavnika Evropske Unije i misije u Bosni i Hercegovini = Zur zukünftigen Funktion des Sonderbeauftragten der Europäischen Union und der Mission in Bosnien und Herzegowina / Autor: Ivan Lovrenović ... [Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Sarajevo, 2009. - 31 S. = 19 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajewo ; Bonn : FES, 2009
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06241.pdf


Vanjske politike zemalja Zapadnog Balkana : [regionalni dialog u svrhu novog proširenja] / Vanjskopolitička Inicijativa Bosne e Hercegovine .... - Sarajevo, 2009. - 204 S. = 2,3 MB PDF-File. - ( Foreign policy review ; 2009,3)
In bosnian and engl. language. - Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/05437/foreignpolrev2009,3.pdf

Hrle, Sulejman
Priručnik za formiranje i rad vijeća zaposlenika u Federaciji Bosne i Hercegovine / Sulejman Hrle. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008. - 92 S. = 530 KB, PDF-File. - (Materijali za sindikalno obrazovanje )
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06046.pdf


Euroregije i Jugoistočna Evropa : [zbornik radova sa Međunarodne Konferencije "Euroregije i Jugoistočna Evropa"] / Ured.: Jasmina Osmanković ... Odjeljenje Društvenih Nauka Akademije Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine .... - Sarajevo : Fakultet Politički nauka, Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine, Ekonomski Institut, 2008. - 247 S. = 8 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-9958-598-11-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06044.pdf


Ideološki profil glasača i apstinenata u Bosni i Hercegovini / [autori: Srđan Puhalo ; Zdravko Zlokapa ; Tihomir Cipek]. - Banja Luka : Art Print, 2008. - 163 S. : graph. Darst. = 870 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Banja Luka ; Bonn : FES, 2009. - Pagination of online version is not congruent to print ed.
ISBN 978-99955-30-59-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06047.pdf


Islam u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj = Islam in Bosnien und Herzegowina und Deutschland / Enes Karić ; Helmut Wiesmann : Hansjörg Schmid. Friedrich-Ebert-Stiftung. - Sarajevo, 2008. - 245 S. : graph. Darst. = 1 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009. - Text in German and Bosnian language. - Pagination of online version is not congruent to print ed.
ISBN 978-9958-898-01-3
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06045.pdf

Seifija, Ismet
Povijesne predispozicije i aktuelni razvoj građanskih asocijacija u BiH = Historical preconditions and current development of civil associations in BiH / Ismet Sejfija. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008. - 115 S. = 1 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009. Text English and Bosnian language
ISBN 978-9958-9036-0-1
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06041.pdf


Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, prava brabilaga i demobilisanih branilaca i njihovih porodica / prired.: Sulejman Hrle. [Savez Samostalnih Sindikata BiH ...]. - Sarajevo, 2008. - 354 S. = 1,1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06042-02.pdf

Mirosavljević, Mladen
Odnosi s javnošću / Mladen Mirosavljević. - Banja Luka : Banja Luka College, 2008. - 237 S. : graph. Darst. = 1,6 MB PDF-File. - (Biblioteka marketing)
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-99938-1-066-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06282.pdf


Kultura sjećanja: 1941 : povijesni lomovi i svladavanje prošlosti / uredili: Sulejman Bosto .... - Zagreb : Disput, 2008. - 182 S. : Ill. = 3,6 MB PDF-File. - ( Biblioteka srednji put ; 9)
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
ISBN 978-953-260-079-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06043.pdf


Propisi o penzijskom i invalidskom osiguranju / prired.: Sulejman Hrle. [Savez Samostalnih Sindikata BiH ...]. - Sarajevo, 2007. - 190 S. = 1,1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo ; Bonn : FES, 2009
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06042-01.pdf


Nova njemačka vanjska politika : zapadni Balkan u kontekstu globalne odgovornosti / Vanjskopolitička Inicijativa Bosne e Hercegovine .... New German foreign policy : Western Balkans in the context of global responsibility. - Sarajevo, 2007. - 98 S. = 1,7 MB PDF-File. - ( Foreign policy review ; 2007,2)
In bosnian and engl. language. - Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2007 ; Bonn : FES Library, 2008
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/05437/foreignpolrev2007,2.pdf

Rondić, Adnan
Return: between semblance and reality = Povratak: između privida i stvarnosti / Adnan Rondić. - [Wendebuch. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007. - 64, 62 S. = 835 KB, PDF-Files. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09246/index.html

Weber, Bodo
Kriza univerziteta i perspektive mladih naučnika u Bosni i Hercegovini = Die Krise der bosnisch-herzegowinischen Universitäten und die Perspektiven junger Nachwuchswissenschaftler = The crisis of the universities in Bosnia and Herzegovina and the prospects of junior scholars / Bodo Weber. - Sarajevo : Fondacija Fredrich Ebert, 2007. - 112 S. = 810 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2012. - Layout and pagination of online version is not congruent to print ed.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/09245.pdf


Bosna i Hercegovina u kontekstu promjena američke i slabosti vanjske politike EU / Vanjskopolitička Inicijativa Bosne e Hercegovine .... - Sarajevo, 2006. - 114 S. = 870 KB, PDF-File. - ( Foreign policy review ; 2006,1)
In bosnian and engl. language. - Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2006 ; Bonn : FES Library, 2008
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/05437/foreignpolrev2006,1.pdf


Fantom sa imenom "Evropski socijalni model" / Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija u Beograd .... - Beograd [u.a.], [2006]. - 11 S. = 660 KB, PDF-File. - ( Forum socijalna demokratija - vizije i opcije za JIE ; 1)
Electronic ed.: Sarajevo : FES, 2006 ; Bonn : FES Library, 2007
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/50330.pdf

Seite drucken
zurück zum Seitenanfang