Digitale Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung


Projeksione për një zhvillim të qëndrueshëm : Revista / Rrjeti Shqiptar i Grave në Shkencë", Qëndra Rajonale për Zhvillim të Qëndrueshëm, Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Fondacioni "Friedrich Ebert" - Zyra e Tiranës, 2018 -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018 -
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14222/index.html

Rama, Klodjan; Zhllima, Edvin; Imami, Drini
Albania's challenges of implementation of agri-environmental policies in the framework of EU accession / Authors: Klodjan Rama, Ewdvin Zhllima, Drini Imami. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2018. - 44 Seiten = 11 MB, PDF-File. - (EU policy HUB - communicating Europe)
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14991.pdf

Gega, Klodian
Perceptimi i publikut dhei i sindikalistëve mbi performancën e sindikatave në Shqipëri : Studim 2018 / Qënse Për Shërbime dhe Praktika Ligjore të Integruara; Autor: Klodian Gega. - [Tiranë] : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2018]. - 68 Seiten = 580 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14941.pdf

Xhemollari, Rigels
Korrupsioni në universitetet publike në Shqipëri : Studim 2018 / Qendresa Qytetare, Autor: Rigels Xhemollari. - [Tiranë] : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2018]. - 24 Seiten = 3 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14942.pdf

Shehu Gjypi, Arlinda
Largimi i mjekëve nga Shqipëria / Arlinda Shehu Gjypi. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, Tetor 2018. - 68 Seiten = 5,9 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14924.pdf

Hide, Enri; Llubani, Megi
The role of Albania's civil society in countering violent extremism / Enri Hide, Megi Llubani. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, July 2018. - 42 Seiten = 2 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14923.pdf


EU Policy Hub monitor : 4+ briefs / EU Policy Hub. - Tirane : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, [2018]. - 55 Seiten = 1,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14921.pdf


EU Policy Hub monitor : 4+ briefs / EU Policy Hub. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, [2018]. - 57 Seiten = 1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018. - Text in Albanian language
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14920.pdf


Albania's impact in the region in the albanian-speaking areas / Authors: Dorian Jano, Enri Hide, Klodjan Rama, Ben Andoni. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2018. - 68 Seiten = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14918.pdf


Ndikimi i Shqipërisë në rajon në hapësirën shqipfolëse / Autorë: Dorian Jano, Enri Hide, Klodjan Rama, Ben Andoni. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2018. - 70 Seiten = 1,7 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14919.pdf

Zguri, Rrapo
Fact-checking : Manual për gazetarët / Albanian Media Institute-Instituti Shqiptar i Medias, Friedrich Ebert Stiftung ; Autor: Rrapo Zguri. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2018. - 39 Seiten = 1,6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
ISBN 978-9928-247-36-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14794.pdf

Zguri, Rrapo
Gazetaria e të dhënave : Manual për gazetarët / Albanian Media Institute-Instituti Shqiptar i Medias, Friedrich Ebert Stiftung ; Autor: Rrapo Zguri. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2018. - 43 Seiten = 2,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
ISBN 978-9928-247-37-7
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14795.pdf


Albania and Greece : Understanding and explaining / Alba Cela [und 9 weitere Autoren] ; AiiS, Albanian Institute for International Studies; Friedrich Ebert Stiftung. - Tirane : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, [2018]. - 179 Seiten = 4,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14698.pdf

Struga, Meivis; Marko, Oltion
Financing energy efficiency retrofits in the built environment in Albania : Barriers and opportunities / Authors: Meivis Struga, Oltion Marko - Environmental and Territorial Development Institute. - Tirane : Friedrich-Ebert-Stiftung Tirana Office, [2018]. - 23 Seiten = 467 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14582.pdf

Kotorri, Adriatik
Digjitalizimi i ekonomisë dhe ndikimi i tij në tregun e punës : Sfidat për Shqipërinë / Autor: Dr. Prof. Asoc. Adriatik Kotorri. - [Tiranë] : Friedrich Ebert Stiftung, [2018]. - 20 Seiten = 2 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14504.pdf

Peci, Dafina; Nikolli, Xhulio
Vështrim mbi politikat rinore në shqipëri : Analizë në nivel qendror dhe lokal 2015 - 2019 / Autorë: Dafina Peci, Xhulio Nikolli. - Tirane : Kongresi Rinor Kombëtar ; Friedrich Ebert Stiftung, 2017. - 47 Seiten = 730 KB, PDF-File. - (Nga seritë e rezolutës së rinisë ; Studim/raport 3/2017)
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14341.pdf

Sinani, Gjergj
Feja dhe edukimi / Prof. Dr. Gjergj Sinani. - Tiranë : Friedrich Ebert Stiftung, 2017. - 34 Seiten = 600 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
ISBN 978-9928-215-20-8
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13999.pdf

Zguri, Rrapo
Relations between media and politics in Albania / Rrapo Zguri; Albanian Media Institute-Instituti Shqiptar i Medias, Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2017. - 59 Seiten = 3,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14001.pdf

Zguri, Rrapo
Marrëdhëniet mes medias dhe politikës në Shqipëri / Rrapo Zguri; Albanian Media Institute-Instituti Shqiptar i Medias, Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2017. - 61 Seiten = 3,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2018
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/14000.pdf

Krasniqi, Afrim
Parlamenti dhe përfaqësimi politik : Raport monitoreus i kuvendit për vitin 2017 / Afrim Krasniqi. - [Tiranë] : ISP-Instituti i Studimeve Politike ; Friedrich Ebert Stiftung, [2017]. - 70 Seiten = 2 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13811.pdf

Krasniqi, Afrim
Internal democracy in political parties in Albania : Annual report - 2016 / Afrim Krasniqi ; Friedrich Ebert Stiftung, ISP-Institute for Political Studies. - Tirana : Friedrich Ebert Foundation Tirana Office, 2017. - 56 Seiten = 2,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
ISBN 978-9928-215-13-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13810.pdf

Krasniqi, Afrim
Një vit i brishtë për demokracinë në partitë politike : Raport vjetor - 2016 / Afrim Krasniqi ; Friedrich Ebert Stiftung, ISP-Instituti i Studimeve Politike. - Tirana : Fondacioni Friedrich Ebert Zyra e Tiranë, 2017. - 56 Seiten = 3 MB,PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
ISBN 978-9928-215-13-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13809.pdf


European integration discourse in the Albanian newspapers / coordinators: Mariola Qesaraku, Friedrich Ebert Stiftung; Klodjan Seferaj, Open Society Foundation for Albania ; authors: Besnik Baka, Dalina Jashari, Dorian Jano, Gentiola Madhi, Lavdrim Lita. - Tirane : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, December 2016. - 40 Seiten = 4,6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13808.pdf


Diskursi i integrimit Evropian në shtypin e shkruar shqiptar / koordinatorë: Mariola Qesaraku, Friedrich Ebert Stiftung; Klodjan Seferaj, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ; autorët: Besnik Baka, Dalina Jashari, Dorian Jano, Gentiola Madhi, Lavdrim Lita. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, Dhjetor 2016. - 40 Seiten = 4,6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13807.pdf

Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat
Të shkëputur! : Rinia në zonat e pafavorizuara / autor: Ardian Hackaj, Neshat Zeneli. - [Tiranë] : Friedrich Ebert Stiftung, [2016]. - 79 Seiten = 6 MB, PDF-File. - (Shqipëria në procesin e Berlinit - working paper : shkëmbimi rinor)
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13805.pdf

Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat
Disconnected! : Youth in disadvantaged areas / author: Ardian Hackaj, Neshat Zeneli. - [Tirana] : Friedrich Ebert Stiftung, [2016]. - 79 Seiten = 2 MB, PDF-File. - (Albania in the Berlin process - working paper : youth exchange)
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13806.pdf


Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian : Manual për Qytetarët / Koordinatorë: Mariola Qesaraku, Friedrich Ebert Stiftung, Klodjan Seferaj, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ; autor(ët): Baka, Besnik; Balla, Blerina; Cici, Delina [und 19 weitere] ; EU Policy HUB, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Friedrich Ebert Stiftung, EU Info Network. - Tiranë : Fondacioni Friedrich Ebert - Zyra për Shqipërinë, Gusht 2016. - 81 Seiten = 8 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13147.pdf

Wagner, Alina
Musine Kokalari dhe social-demokracia në Shqipëri / Alina Wagner. - Tiranë : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 35 Seiten = 300 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
ISBN 978-9928-215-08-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13146.pdf

Wagner, Alina
Musine Kokalari and social democracy in Albania / Alina Wagner. - Tirana : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 33 Seiten = 400 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
ISBN 978-9928-215-08-6
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13145.pdf

Zguri, Rrapo
Reporting international affairs in Albanian media / Rrapo Zguri; Albanian Media Institute-Instituti Shqiptar i Medias, Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2016. - 63 Seiten = 6 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13143.pdf

Hantke, Frank
Sindikatat në demokraci - demokracia në sindikata : dhjetë pika një sindikatë të suksesshme / Autor: Frank Hantke, drejtor i fondacionit "Friedrich Ebert", zyra e Tiranës. - Tiranë : Friedrich Ebert Stiftung, [2016]. - 16 Seiten = 3 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13142.pdf

Zguri, Rrapo
Raportimi i çështjeve ndërkombëtare në mediat shqiptare / Rrapo Zguri; Albanian Media Institute-Instituti Shqiptar i Medias, Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2016. - 63 Seiten = 6 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13144.pdf

Milkani, Ledio
Manual për të punësuarit dhe sindikatat : mbrojtja individuale dhe kolektive në punë / Autor: Ledio Milkani. - [Tiranë] : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 176 Seiten = 2 MB, PDF-File. - (Komente mbi legjislacionin e punës)
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13141.pdf

Pici, Elena
Economic upgrading in global value chains : case of textile and footwear industries in Albania / Author: Elena Pici. - [Tirana] : Friedrich Ebert Stiftung, August, 2016. - 52 Seiten = 1,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13140.pdf

Kotorri, Adriatik; Prifti, Rezart
Iniciativa e fermerëve sipërmarrës : kooperativa si mjet i rritjes ekonomike & instrument politik = Entrepreneurial farmer's initiative : cooperatives as a mean to growth and as a political extension / Authors: Adriatik Kotorri, Rezart Prifti. - [Tiranë] : Friedrich Ebert Stiftung, Center for Entrepreneurship & Innovation, Gusht 2016. - 156 Seiten = 19 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017. - English executive summary Seite 126-145
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13139.pdf

Mühlhausen, Walter
Fridrih Ebert 1871 - 1925 : Një shtetar socialdemokrat / Walter Mühlhausen; Përktheu, Brenton Kotorri. - Tiranë : Fondacioni "Friedrich Ebert" Zyra e Tiranës, 2016. - 132 Seiten = 1,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
ISBN 978-9928-215-02-4
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13138.pdf


Qyteti për personat me aftësi të kufizuar : Endrra të barabarta, mundësi të barabarta / Së Bashku, Friedrich Ebert Stiftung, StudioArch4. - Tiranë : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 47 Seiten = 24 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13136.pdf

Arqimandriti, Mirela; Llubani, Megi; Ljarja, Artemisa
Wage and labour conditions of shoe and garment workers in Albania : research paper / Gender Alliance for Development Center-Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim ; Authors: Mirela Arqimandriti, Megi Llubani, Artemisa Ljarja. - Albania : Friedrich Ebert Stiftung, February, 2016. - 38 Seiten = 640 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13137.pdf

National Conference "The most neede professions - Albanian economy needs good skills"
The most needed professions - Albanian economy needs good skills : outcomes and recommendations of the national conference, 3rd of november 2015 / (ed.) Mr. Frank Hantke, Director Friedrich Ebert Stiftung, Tirana-Office ; bashkëpunimi gjerman, GIZ-Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, diha-Deutsche Industrie- und Handelsvereinigung in Albanien, Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Friedrich Ebert Foundation, 2016. - 34 Seiten = 3 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
ISBN 978-9928-215-00-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13134.pdf

National Conference "The most needed professions - Albanian economy needs good skills"
Profesionet më të kërkuara - ekonomia shqiptare ka nevojë për aftësi të mira : rezultate dhe rekomandime të konferencës kombëtare 3 nëntor 2015 / (ed.) Z. Frank Hantke, Drejtor Friedrich Ebert Stiftung, Zyra e Tiranës ; bashkëpunimi gjerman, GIZ-Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, diha-Deutsche Industrie- und Handelsvereinigung in Albanien, Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Fondacioni Friedrich Ebert, 2016. - 34 Seiten = 3 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
ISBN 978-9928-215-00-0
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13135.pdf


Albania in the Berlin process : current achievements and upcoming challenges for the Paris summit / ShtetiWeb, Friedrich Ebert Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung. - [Tirana] : Cooperation and Development Institute/ShtetiWeb, Fall 2015. - 68 Seiten = 8 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13132.pdf


Shqipëria në procesin e Berlinit : Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit / ShtetiWeb, Friedrich Ebert Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung. - [Tirana] : Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim / ShtetiWeb, Vjeshtë 2015. - 68 Seiten = 8 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2017
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13133.pdf

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada
Integrity building of the Albanian public service : an analysis ot the ethical framework governing the conduct of Albanian public servants / Arjan Dyrmishi, Mirsada Hallunaj ; IDM, Institute for Democracy and Mediation, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim; Friedrich Ebert Stiftung. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, [2015]. - 64 Seiten = 450 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12306.pdf

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada
Forcimi i integritetit të adminisgtratës publike në Shqipëri : analizë e kuadrit mbi etikën që rregullon sjelljen e nëpunësve publikë në Shqipëri / Arjan Dyrmishi, Mirsada Hallunaj ; IDM, Institute for Democracy and Mediation, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim; Friedrich Ebert Stiftung. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, [2015]. - 64 Seiten = 450 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12305.pdf

Misha, Piro
Shqiptarët dhe modeli social evropian : mangesitë, pengesat, sfidat, vizionet / Piro Misha. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2015. - 63 Seiten = 4,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12303.pdf

Misha, Piro
Albanians and the European social model : disadvantages, obstacles, challenges and visions / Piro Misha. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2015. - 63 Seiten = 4,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12304.pdf

Çela, Alba
Marrëdhëniet Shqipëri-Serbi në sytë e publikut Shqiptar 2015 / Alba Çela ; AiiS, Albanian Institute for International Studies ; Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2015. - 42 Seiten = 5 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12301.pdf

Çela, Alba
Albanian-Serbia relations in the eyes of the Albanian public 2015 / Alba Çela ; AiiS, Albanian Institute for International Studies ; Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung Office Tirana, 2015. - 42 Seiten = 5 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12302.pdf

Çela, Alba; Kamberi, Geron
Albanian youth 2015 : slow change, Internet dependency and ...EU trust! / Alba Çela, Geron Kamberi ; Elena Pici - FES coordinator ; Friedrich Ebert Stiftung, IDRA Research Consulting. - [Tirane] : Friedrich Ebert Stiftung, 2015. - 248 Seiten = 6 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12300.pdf

Çela, Alba; Kamberi, Geron
Rinia Shqiptare 2015 : ndryshim i ngadaltë, mbështetje tek interneti..dhe besim tek BE! / Alba Çela, Geron Kamberi ; Elena Pici - koordinatore e FES ; Friedrich Ebert Stiftung, IDRA Research Consulting. - [Tirane] : Friedrich Ebert Stiftung, 2015. - 247 Seiten = 6 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12299.pdf

Dhimitri, Albana; Buxhuku, Gjergj
Functional zones : public-private partnership / Albana Dhimitri, Gjergj Buxhuku. - Tirane : Friedrich Ebert Stiftung, Office Tirana, [2015]. - 34 Seiten = 840 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12298.pdf

Dhimitri, Albana; Buxhuku, Gjergj
Zonat funksionale : partneriteti publiko-privat / Albana Dhimitri, Gjergj Buxhuku. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, [2015]. - 34 Seiten = 870 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12297.pdf


Bashkëpunimi ndërkufitar : Durrës, Kukës, Gjakovë / Institute for Public and Private Policies. - Tirane : Friedrich Ebert Stiftung, Zyra e Tiranës, [2015]. - 26 Seiten = 850 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12295.pdf


Cross-Border cooperation : Durrës, Kukës, Gjakovë / Institute for Public and Private Policies. - Tirane : Friedrich Ebert Stiftung, Office Tirana, [2015]. - 24 Seiten = 1 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12296.pdf

Dragoshi, Fation; Pappa, Aleka
Rruga e gjate drejt dialogut social ne Shqiperi : kthimi i sfidave në mundësi / Fation Dragoshi, Aleka Pappa ; IDM, Institute for Democracy and Mediation, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim; Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : [Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana], tetor 2015. - 54 Seiten = 2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12293.pdf

Dragoshi, Fation; Pappa, Aleka
Long road to social dialogue in Albania : turning challenges into opportunities / Fation Dragoshi, Aleka Pappa ; IDM, Institute for Democracy and Mediation, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim; Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : [Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana], October 2015. - 53 Seiten = 2,6 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12294.pdf


Social media and their use by Albanian media / Albanian Media Institute-Instituti Shqiptar i Medias, Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, 2015. - 52 Seiten = 4,7 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12292.pdf


Mediat sociale dhe përdorimi i tyre nga mediat Shqiptare / Albanian Media Institute-Instituti Shqiptar i Medias, Friedrich Ebert Stiftung. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, 2015. - 52 Seiten = 4,8 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12291.pdf

Lleshaj, Sashenka
Citizens' voices in the Albanian local elections 2015 / Sashenka Lleshaj. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, 2015. - 27 Seiten = 4 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12289.pdf

Lleshaj, Sashenka
Zëri i qytetarëve në zgjedhjet lokale në Shqipëri 2015 / Sashenka Lleshaj. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, 2015. - 27 Seiten = 4 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12290.pdf

Sulçebe, Dritan
Shqipëria dhe Kosova : në kërkim të një të ardhmeje të përbashkët / Dritan Sulçebe ; AiiS, Albanian Institute for International Studies; Friedrich Ebert Stiftung. - Tirane : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, [2015]. - 59 Seiten = 4 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12288.pdf

Sulçebe, Dritan
Albania and Kosovo : in quest of a common future / Dritan Sulçebe ; AiiS, Albanian Institute for International Studies; Friedrich Ebert Stiftung. - Tirane : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, [2015]. - 59 Seiten = 4 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12287.pdf

Hackaj, Ardian
Youth employment trends in Albania : what is the market looking for? / Ardian Hackaj ; prepared by Shtetiweb.org/CDI. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, 2015. - 43 Seiten = 1,7 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12286.pdf

Hackaj, Ardian
Trendet e punësimit rinor në shqipëri : çfarë kërkon tregu? / Ardian Hackaj ; përgatitur nga Shtetiweb.org/CDI. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana, Prill 2015. - 51 Seiten = 1,9 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12285.pdf

Lleshaj, Sashenka; Sulçebe, Dritan
Greece and the Albanian-Greek relations in the Albanian printed media 2014 / Sashenka Lleshaj ; Dritan Sulçebe. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2015]. - 44 S. = 1,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
ISBN 978-99928-181-44-
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11319.pdf


Konferenca Rinore Beograna Sfidat e Edukimit për Shqipërinë dhe Serbinë, parë nga Perspektiva e të Rinjve : rezultate dhe rekomandime nga Konferenca Rinore Beograna (5 - 7 Korrik, 2014) / Friedrich Ebert Stiftung. - Tirana : "Friedrich Ebert" Foundation, Tirana Office, 2014. - 35 Seiten = 11 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12283.pdf


Beograna Youth Conference The Challenges of Education for Albania and Serbia, seen form the Perspective of Youths : results and recommendations from the Beograna Youth Conference (5th - 7th of July, 2014) / Friedrich Ebert Stiftung. - Tirana : "Friedrich Ebert" Foundation, Tirana Office, 2014. - 39 Seiten = 12 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12284.pdf

Lleshaj, Sashenka; Sulçebe, Dritan
Greqia dhe marrëdhëniet Shqiptaro-Greke në memdian e shkruar shqiptare 2014 / Sashenka Lleshaj ; Dritan Sulçebe. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2014]. - 44 S. = 1,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11318.pdf


Përkujdesja ndaj moshës së tretë / Skënder Dule ... SANUS .... - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 31 S. = 3,7 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11320.pdf


E flet gjuhën europiane? : sfidat e ligjërimit politik në Shqipëri ; konferenca e parë 15 maj 2014, Fakulteti i Shkencave Sociale, Tiranë / Eda Derhemi ... Njësia e Hulumtimit dhe Komunikimit në Kryeministri .... - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 69 S. = 23 MB, PDF-File. - (Lehtësia e papërballueshme e fjalës)
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11325.pdf


Bashkëpunimi rajonal si forcë shtytëse për rritje ekonomike dhe stabilitet : rezultate dhe rekomandime të Konferencës Rajonale 4 Nëntor 2014 / Abdylmenaf Bexheti ... Albanian Council on Foreign Relations .... - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 48 S. = 13 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11323.pdf

Kalemaj, Ilir
Albanian-Kosovo relation: Quo vadis? / Ilir Kalemaj. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2014]. - 39 S. = 800 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11322.pdf

Kalemaj, Ilir
Marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë: Quo vadis? / Ilir Kalemaj. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2014]. - [44] S. = 800 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11321.pdf


Regional cooperation as a driving force for economic growth and stability : outcomes and recommendations of the Regional Conference 4 november 2014 / Abdylmenaf Bexheti ... Albanian Council on Foreign Relations .... - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 48 S. = 13 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11324.pdf

Krasniqi, Afrim; Hackaj, Ardian
Shqiptarët dhe modeli social evropian : demokracia e brendshme në partitë politike shqiptare ; rast studimor për DBP në PS, PD dhe LSI / Afrim Krasniqi ; Ardian Hackaj. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2014]. - 157 S. = 32 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11316.pdf

Krasniqi, Afrim; Hackaj, Ardian
Albanian and the European social model : internal democracy in Albanian political parties ; case study applied to Socialist Party, Democratic Party and Socialist Movement for Integration / Afrim Krasniqi ; Ardian Hackaj. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2014]. - 159 S. = 2,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11317.pdf

Lleshaj, Sashenka; Cela, Alba
Shqiptarët dhe modeli social evropian : drejt një ripërcaktimi të kontratës sociale / Sashenka Lleshaj ; Alba Cela. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 99 S. = 2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11314.pdf

Lleshaj, Sashenka; Cela, Alba
Albanian and the European social model : towards a redefinition of the social contract / Sashenka Lleshaj ; Alba Cela. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 99 S. = 2,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11315.pdf

Dhembo, Elona
Shqiptarët dhe modeli social evropian : administrata publike në Shqipëri midis politikës dhe qytetarit / Elona Dhembo. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 61 S. = 1,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11312.pdf

Dhembo, Elona
Albanians and the European social model : public administration in Albania: between politics and citizens / Elona Dhembo. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 60 S. = 1,5 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/11313.pdf

Cela, Alba; Lleshaj, Sashenka
Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi në sytë e publikut shqiptar : perceptime 2013 / Alba Cela ; Sashenka Lleshaj. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 47 S. = 4 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10897.pdf

Cela, Alba; Lleshaj, Sashenka
Albanian greek relations from the eyes of the Albanian public : perceptions 2013 / Alba Cela ; Sashenka Lleshaj. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. - 47 S. = 4,3 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10896.pdf


Zhvillimi ekonomik - arsimi profesional - mirëqënie për Shqipërinë : rezultate dhe rekomandime të konferencëes kombëtare, 22 tetor 2013, Tiranë / Roland Çela ... Friedrich Ebert Stiftung .... - Tirana, 2014. - 31 S. = 1,7 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10894.pdf


Economic development - vocational education - wealth for Albania : outcomes and recommendations of the national conference 22 October 2013 / Roland Çela ... Friedrich Ebert Stiftung .... - Tirana, 2014. - 31 S. = 6,2 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10895.pdf


Balkan media barometer : Albania 2013 / Ed. by Remzi Lani. [Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana]. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 64 S. = 1,4 MB PDF-File. - (Dialogue South-East Europe)
Electronic ed.: Tirana : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10892.pdf


Barometri Ballkanik i medias : Shqipëria 2013 / Ed. nga Remzi Lani. [Friedrich-Ebert-Stiftung, Office Tirana]. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 64 S. = 1,2 MB PDF-File. - (Dialogue South-East Europe)
Electronic ed.: Tirana : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10891.pdf


Albanian youth 2011 : "between present hopes and future insecurities!" / Alba Çela ... Friedrich-Ebert-Stiftung-Stiftung, [Tirana Office] .... - Tirana, 2013. - 211 S. = 16 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2013
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10056.pdf

Çela, Alba; Kosho, Joana
Gjendja e demokracisë Shqiptare në prag të zgjedhjeve parlamentare 2013 / [shkrimi dhe analiza: Alba Çela ; Joana Kosho. - Tiranë : Albanian Institute for International Studies [u.a.], 2013. - 45 S. = 1,5 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tiranë : FES, 2013
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10054.pdf

Çela, Alba; Kosho, Joana
The state of Albanian democracy at the eve of 2013 general elections / [writing: Alba Çela ; Joana Kosho. - Tirana : Albanian Institute for International Studies [u.a.], 2013. - 44 S. = 1,9 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tirana : FES, 2013
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10055.pdf

Hantke, Frank
Sindikatat në shekullin XXI : manual diskutimi për sindikatat në vendet në tranzicion / Frank Hantke. - Tiranë : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. - 136 S. = 4,9 MB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Gewerkschaften im 21. Jahrhundert . -
Electronic ed.: Tiranë : FES, 2013. - Pagination of online version not congruent to print ed.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10053.pdf

Rama, Arlind
Të drejtat e pronësisë në Shqipëri : sfida dhe perspektiva / Arlind Rama. - Tiranë : Fondacioni Friedrich-Ebert, zyra e Tiranës, 2013. - 28 S. = 4,7 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tiranë : FES, 2013. - Pagination of online version not congruent to print ed.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10051.pdf

Rama, Arlind
Property rights issues in Albania : challenges and perspectives / Arlind Rama. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, Tirana Office, 2013. - 27 S. = 4,5 MB, PDF-File. -
Electronic ed.: Tiranë : FES, 2013. - Pagination of online version not congruent to print ed.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10052.pdf


Lesebuch der Sozialen Demokratie ; 1 / Albanisch
Bazat e demokracisë sociale / Tobias Gombert (e të tjerë). [Red.: Julia Bläsius ...] Friedrich-Ebert-Stiftung, Akademia për Demokraci Sociale. - Tiranë, 2013. - 165 S. = 8 MB PDF-File. - ( Udhërrëfyes i demokracisë sociale ; 1)
Einheitssacht.: Grundlagen der Sozialen Demokratie . -
Electronic ed.: Tiranë : FES, 2013. - Pagination of online version not congruent to print ed.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/10050.pdf

Kohl, Heribert
Social dialogue, workers' rights and freedom of association in the western Balkans : a survey after a first round of empirical research = Dialogi social, të drejtat e punëtorëve dhe liria e shoqatave në Balkanin Perëndimor / Heribert Kohl. - Wendebuch. - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 39, 39 S. = 1,5 MB PDF-Files. -
Electronic ed.: Tirana ; Bonn : FES, 2011
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/08106-index.html

Seite drucken
zurück zum Seitenanfang