Digitale Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung


Türkei Information / Friedrich-Ebert-Stiftung. Red.: Bettina Luise Rürup. - Istanbul, 2016 [und früher]
Teilw. u.d.T. Türkei-Nachrichten. Anfangs u.d.T.: Newsletter Türkei. - Electronic ed.: Istanbul : FES, 2006 ff. - Bonn : Spiegelung der Bibliothek der FES, 2007-
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04293/index.html


Die Parlamentswahlen am 1. November 2015 in der Türkei : Die Wähler haben sich für Stabilität unter einem autoritären System entschieden / Friedrich Ebert Stiftung. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, November 2015. - 6 Seiten = 390 KB, PDF-File. - (Türkei Analyse)
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12031.pdf


Die Parlamentswahlen vom 7. Juni 2015 in der Türkei : die Wähler haben für Veränderung gestimmt / Friedrich-Ebert-Stiftung. - Istanbul, 2015. - 5 S. = 950 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/11452.pdf


Turkey's June 7, 2015 parliamentary elections : voters opt for change / Friedrich-Ebert-Stiftung. - Istanbul, 2015. - 5 S. = 540 KB, PDF-File. - (Türkei-Analyse)
Einheitssacht.: Die Parlamentswahlen vom 7. Juni 2015 in der Türkei . -
Electronic ed.: Washington, D.C. : FES, 2015
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/11469.pdf


Lesebuch der Sozialen Demokratie ; 2 / Türkisch
Ekonomi ve Sosyal Demokrasi / Simon Vaut ve diğer yazarlar. [Red.: Jochen Dahm ... Yayımlayan: Friedrich-Ebert-Stiftung, Sosyal Demokrasi Akademisi]. - Berlin, 2014. - 152 S. : graph. Darst. = 2 MB, PDF-File. - ( Sosyal demokrasi el kitabı ; 2)
Einheitssacht.: Wirtschaft und soziale Demokratie . -
Electronic ed.: Berlin : FES, 2014. - Translation based on 3rd ed. of German original version
ISBN 978-3-95861-036-1
http://library.fes.de/pdf-files/id/11063.pdf

Hofmann, Claudia
Grev (hakki) ve uluslararasi çalişma örgütü : çalisma standartlarini ve sosyal standartlari denetleme sistemi çöktü mü? / Claudia Hofmann. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Eylül 2014. - 7 Seiten = 960 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Streik(recht) in der Internationalen Arbeitsorganisation . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12265.pdf

Crouch, Colin
Savunmadaki sosyal demokrasiden iddialı/kendine güvenli sosyal demokrasiye / Colin Crouch. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Mart 2014. - 10 Seiten = 1 MB PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: From defensive to assertive social democracy . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12264.pdf

Bernaciak, Magdalena; Gumbrell-McCormick, Rebecca; Hyman, Richard
Avrupa'da sendikalar zor Zamanlara Yaratici tepkiler : Yazının orijinali Ingilizce olarak Nisan 2014 tarihinde FES International Policy Analysis Serisinde yayınlanmıştır / Magdalena Bernaciak, Rebecca Gumbrell-McCormick & Richard Hyman. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Haziran 2014. - 29 Seiten = 1,1 MB PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Trade unions in Europe . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12263.pdf

Kietz, Daniela; Ondarza, Nicolai von
Avrupa parlamentosu'nda yeni güç dengeleri : ab'ye şüphe ile yaklaşanlara ve çatı adayı prensibine ragmen köklü politik degişimler gerçekleşmiyor / Daniela Kietz ve Nicolai von Ondarza. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Ekim 2014. - 5 Seiten = 40 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Das neue Machtgefüge im Europäischen Parlament . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12262.pdf


Middle Eastern politics : transformation & conflict / Friedrich Ebert Stiftung; Orta Dogu Teknik Üniversitesi - Middle East Technical University ; editing: Derya Göçer Akder. - Beşiktaş/Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung Association Turkey Office, 2014. - 94 Seiten = 5,5 MB PDF-File. -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12258.pdf


Die Wahlen zum 12. Präsidenten der türkischen Republik / Friedrich-Ebert-Stiftung. - Istanbul, 2014. - 4 S. = 570 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2014
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/10899.pdf

Sengenberger, Werner
Uluslararasi çalişma örgütü : amaçları, işlevleri ve politik etkileri / Werner Sengenberger. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], [2014]. - 70 S. = 6,2 MB PDF-File. -
Einheitssacht.: The International Labour Organization . -
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2014
ISBN 978-3-86498-856-1
http://library.fes.de/pdf-files/iez/10695.pdf

Gültekin Punsmann, Burcu
Türk-Ermeni Uzlaşmasının yolunu hazırlamak : kişisel bir aktarım / Burcu Gültekin Punsmann - Mayıs 2013. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Haziran 2013. - 9 Seiten = 4,6 MB PDF-File. - (Turkey analyses)
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12251.pdf

Gültekin Punsmann, Burcu
Paving the way for Turkish-Armenian reconciliation : a personal account / Burcu Gültekin Punsmann. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, June 2013. - 9 Seiten = 4,5 MB PDF-File. - (Turkey analyses)
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12252.pdf

Çelik, Aziz
A general evaluation of Turkey's new act on trade unions and collective agreements / Assoc. prof. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli University, Labour Economy and Industrial Relations Department. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, January 2013. - 7 Seiten = 4,8 MB PDF-File. - (Turkey analyses)
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12250.pdf

Bullmann, Udo; Roth, Michael; Schäfer-Gümbel, Thorsten
Kriz birlibirliğinden dayanişma birliğine : daha çok cesaret ..., daha çok politik ..., daha çok avrupa ... / Udo Bullmann, Michael Roth, Thorsten Schäfer-Gümbel Kasım 2012. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Subat 2013. - 7 Seiten = 950 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Von der Krisenunion zur Solidaritätsunion . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12249.pdf

Decker, Oliver; Kiess, Johannes; Brähler, Elmar
Toplum içinde köklü değişim: 2012 almanyasi'nda aşiri sağ yönelimler : FES'in yeni "toplum içi araştırması" özet sonuçlar (seçki) / Oliver Decker, Johannes Kiess, Elmar Brähler vd.. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Ocak 2013. - 5 Seiten = 1,2 MB PDF-File. - (Dünyadan)
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12248.pdf


Sorumluluğumuz ab'nin sınırlarını aşiyor : daha aktif bir genişleme ve komşuluk politikası için / Dietmar Nietan und 11 weitere, Nisan 2013. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Eylül 2013. - 10 Seiten = 1 MB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Unsere Verantwortung endet nicht an den Grenzen der EU . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12247.pdf

Kaya, Özlem
On the way to a new constitution in Turkey : constitutional history, political parties and civil platforms / prepared a Özlem Kaya. - [BeşiktaşaIstanbul] : Friedrich Ebert Stiftung, January 2012. - 9 Seiten = 185 KB, PDF-File. -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12245.pdf

Pamir, Necdet
Meeting the new challenges : a social democratic approach to Turkey's future energy policy / Necdet Pamir. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung Turkey Office, July 2012. - 20 Seiten = 2,4 MB PDF-File. -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12244.pdf

Temelli, Sezai; Önal, Ayşegül Yakar
Vergi yapısındaki dönüşüm ve Türkiye / Sezai Temelli, Ayşegül Yakar Önal. - Beşiktaş/Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 16 Seiten = 720 KB, PDF-File. - (Türkiye Analizleri)
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12243.pdf

Candaş, Ayşen
Nükleer enerjinin sonu mu? : Fukuşima'dan sonra alternatif enerji politikalarına uluslararası bir bakış / Friedrich Ebert Stiftung. - Beşiktaş/Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiya Temsilciliği, 2012. - 123 Seiten = 1 MB, PDF-File. -
Einheitssacht.: The end of nuclear energy? . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12242.pdf

Candaş, Ayşen; Yılmaz, Volkan
Türkiye'de eşitsizlikler / Ayşen Candaş ve Volkan Yılmaz. - Beşiktaş/Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung Turkey, Subat 2012. - 178 Seiten = 1,3 MB PDF-File. -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12240.pdf


Yeni anayasa yolunda : Güney Afrika, Ispanya, Alemanya ve Polonya'dan anayasa yapma deneyimleri ; 15 ekim 2011'de Istanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansın sunum ve tartışmaları / [Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 105 Seiten = 660 KB, PDF-File. -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12241.pdf

Lanara, Zoë
Yunan sendikaları ve kriz : baski altinda önemli bir aktör / Zoe Lanara. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Kasım 2012. - 12 Seiten = 1,6 MB PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Griechische Gewerkschaften und die Krise . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12229.pdf


Tarımda mevsimlik işçi göçü Türkiye durum özeti / Mevsimlik Işçi Göçü Iletişim Ağı (MIGA). - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Mayıs 2012. - 19 Seiten = 700 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12228.pdf

Bryant, Rebecca; Yakinthou, Christalla
Cypriot perceptions of Turkey / Rebecca Bryant ; Christalla Yakinthou. - Istanbul : TESEV Publications [u.a.], 2012. - 103 S. = 810 KB, PDF-File. - (TESEV foreign policy programme)
Nikosia : FES, 2014
ISBN 978-605-5332-25-9
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/zypern/10617.pdf

Totz, Daniel
Değişime hazır mıyız? : Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından planlanan parti reformları / Daniel Totz. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Aralık 2011. - 29 Seiten = 880 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Bereit für Veränderungen? . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12227.pdf

Mikfeld, Benjamin
Ekolojik sanayi politikası : Almanya'da Sosyal Demokrasi için stratejik bir yaklaşım / Benjamin Mikfeld. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Ekim 2011. - 9 Seiten = 580 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Ökologische Industriepolitik . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12226.pdf

Hillebrand, Ernst; Maaß, Gero
Avrupa sosyal demokrasisinin geleceğine dair on temel soru : dayanışmacı bir Avrupa toplumu için yeni bir siyasi anlatı arayışı / Ernst Hillebrand ve Gero Maass. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Ekim 2011. - 8 Seiten = 200 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Zehn Kernfragen zur Zukunft der Sozialdemokratie in Europa . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12225.pdf


Ekonomik kriz döneminde dayanısma : Avarupa'daki sendikaları zorlayan unsurlar ve beklentiler / Annelie Buntenbach (DGB, Almanya) [und 7 weitere Autoren]. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Mayıs 2011. - 16 Seiten = 300 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Solidarity in the economic crisis . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12224.pdf

Netzer, Nina
Nükleer çağın sonu mu geliyor? : uluslararası enerji politikalarını yeniden düşünmenin tam zamanı / Nina Netzer. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Mart 2011. - [8] Seiten = 4 MB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: The end of nuclear power? . -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12223.pdf

Schmidt, Helmut
Avrupa'da ve Avrupa'yla birlikte Almanya : Helmut Schmidt'in 4 Aralıl 2011'de Berlin'deki SPD Kurultayında yaptığı konuşma / Helmut Schmidt. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Aralık 2011. - 8 Seiten = 570 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12222.pdf

Kaya, Özlem
On the way to a new constitution in Turkey : constitutional history, political parties and civil platforms / prepared by Özlem Kaya. - [Beşiktaş/Istanbul] : Friedrich Ebert Stiftung], October 2011. - [8] Seiten = 500 KB, PDF-File. -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12220.pdf

Balaban, Utku
A conveyor belt of flesh : urban space and the proliferation of industrial labor practices in Instanbul's garment industry / Utku Balaban. - Beşiktaş/Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung Turkey, April 2011. - 335 Seiten = 2,7 MB PDF-File. -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12218.pdf

Meier, Michael; Berktas, Aylin
Die Verfassungsreform 2010 / [Michael Meier und Aylin Berktas]. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 25 S. = 158 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; 17)
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07351-20100721.pdf


Lesebuch der Sozialen Demokratie ; 1 / Türkisch
Sosyal demokrasinin temelleri / Tobias Gombert ve diğer yazarlar. [Red.: Julia Bläsius ... Yayımlayan: Friedrich-Ebert-Stiftung, Sosyal Demokrasi Akademisi]. - Istanbul, 2010. - 155 S. : graph. Darst.. - ( Sosyal demokrasi el kitabı ; 1)
Einheitssacht.: Grundlagen der Sozialen Demokratie . -
Electronic ed.: Istanbul ; Bonn : FES, 2011. - Translation based on 3rd ed. of German original version
ISBN 978-3-86872-560-5
http://library.fes.de/pdf-files/akademie/08138.pdf

Platzer, Hans-Wolfgang
Sendikaların Avrupalılaşması : Sendikal siyaseti zorlayan unsurlar ve avrupa çapında eylem perspektifleri / Hans Wolfgang Platzer. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 10 S. = 195 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Europeanisation of the trade unions . -
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2011. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/08061.pdf

Embacher, Serge
Avrupa'da sivil toplum ve sosyal demokrasi : Güncel gelişmeler ve normatif perspektifler / Serge Embacher. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 8 Seiten = 180 KB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Zivilgesellschaft und Sozialdemokratie in Europa . -
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2011. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/08060.pdf

Javad, Susan; Ganter, Sarah
Işler artik eski usul yürümeyecek : küresel iş krizinde yeni uluslararası sendikal hareket / Susan Javad ; Sarah Ganter. - Istanbul] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 6 Seiten = 4 MB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Kein Zurück zum (doing) business as usual . -
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2011. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/08059.pdf

Hillebrand, Ernst
Yurttaş iradesine dayalı bir toplum modeli : 21. yüzyşl için sosyal demokrat bir projenin ana hatlarş / Ernst Hillebrand. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 12 Seiten = 4 MB, PDF-File. - (Dünyadan)
Einheitssacht.: Eine Gesellschaft selbstbestimmter Bürger . -
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2011. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/08058.pdf

Meier, Michael
Machtkampf in der CHP / [Michael Meier]. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 2 S. = 55 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [18])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07620.pdf

Meier, Michael
Hoffnung bei den türkischen Sozialdemokraten : der 33. Parteitag der CHP / Michael Meier. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 4 S. = 90 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [16])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07264.pdf

Ceylan, Indira
Workshop report: Quo vadis Turkey? : Turkey's European and foreign policy today ; Berlin-Schwanenwerder, September 3-4, 2009 / [author of the report: Indira Ceylan]. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 16 S. = 215 KB, PDF-File. - (Focus Turkey ; 2010, Special ed.)
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2011. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/08054.pdf

Aklar, Zeynep Ekin
An analysis of the positions of Turkish trade union confederations towards social dialogue / [Zeynep Ekin Aklar]. - Beşiktaş/Istanbul, Çankaya/Ankara : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 110 Seiten = 730 KB, PDF-File. -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12199.pdf

Sönmez, Mustafa
Türkiye'de iş dünyasının örgütleri ve yönelimleri / Mustafa Sönmez. - Beşiktaş/Istanbul, Çankaya/Ankara : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. - 168 Seiten = 1,3 MB PDF-File. -
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12198.pdf

Uçar, Helin
Women's rights in Turkey : interaction of state and non-state actors in the implementation of judicial equality / Helin Uçar. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 19 S. = 525 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; 15)
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07091.pdf

Yücel, Yelda
The global economic crisis and its impacts on Turkey / Yelda Yücel. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 9 S. = 640 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; 13)
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2009. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/06450.pdf

Rürup, Bettina Luise
Die Türkei hat gewählt - und die Demokratie hat gewonnen : Ergebnisse und Konsequenzen der Kommunalwahlen am 29. März 2009 / Bettina Luise Rürup. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 12 S. = 420 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; 12)
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2009. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/06317.pdf

Çağatay, Selin
An overview of the "headscarf issue" in Turkey : kemalism, islamism and the women's movement / Selin Çağatay. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. - 14 S. = 440 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; 14)
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07090.pdf


Labour relations, social rights and trade union movement in Turkey : current developments / Friedrich Ebert Stiftung, Referat Westliche Industrieländer. - Beşiktaş-Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung Türkei, Nov. 2009. - 4 Seiten = 580 KB, PDF-File. - (Newsletter ; No 02)
Electronic ed: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12190.pdf

Rürup, Bettina Luise
Türkiye'nin Uzun AB Yolu / Bettina Luise Rürup. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Dernegi Türkiye, 2009. - 18 S. = 508 KB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Länderanalyse Türkei . -
Electronic ed.: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07092.pdf

Wieczorek-Zeul, Heidemarie
Küresel Sorunlar Karsısında Avrupa ve Türkiye : Sivil Toplum ve Demokratik Kalkınma ; Federal Almanya Ekonomik Isbirliği ve Kalkanma Bakanı Heidemarie Wieczorek-Zeul'un 3 Ağustos 2009 tarihli konusması / von Heidemarie Wieczorek-Zeul. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Dernegi Türkiye, [2009]. - 20 S. = 855 KB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Europa und die Türkei gemeinsam vor globalen Aufgaben . -
Electronic ed.: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07094.pdf

Wieczorek-Zeul, Heidemarie
Europa und die Türkei gemeinsam vor globalen Aufgaben : Zivilgesellschaft und demokratische Entwicklung ; Rede der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am 3. August 2009 / Heidemarie Wieczorek-Zeul. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Dernegi Türkiye, [2009]. - 20 S. = 855 KB, PDF-File. -
Electronic ed.: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07095.pdf

March, Luke
Günümüz Avrupa'sında Uç Sol Partiler : marksizm'den Ana Akıma mı? / Luke March. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Dernegi Türkiye, [2009]. - 21 S. = 508 KB, PDF-File. -
Einheitssacht.: Parteien links der Sozialdemokratie in Europa . -
Electronic ed.: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07093.pdf

Zypries, Brigitte
60 Jahre Deutsches Grundgesetz : Grundrechtsschutz und Verfassungsgerichtsbarkeit ; Rede der Bundesministerin der Justiz Brigitte Zypries am 23. Februar 2009 in Istanbul / von Brigitte Zypries. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Dernegi Türkiye, [2009]. - 20 S. = 2,1 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07088.pdf

Zypries, Brigitte
Alman Anayasası 60 Yasında : Temel Hakların Korunması ve Anayasal Denetim Federal Almanya Adalet Bakanı Brigitte Zypries'in Istanbul'daki 23 subat 2009 Tarihli Konusma Metni / von Brigitte Zypries. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, Dernegi Türkiye, [2009]. - 19 S. = 2,1 MB PDF-File. -
Einheitssacht.: 60 Jahre Deutsches Grundgesetz . -
Electronic ed.: Istanbul ; Bonn : FES, 2010. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/07089.pdf


Faktenblatt Türkei / [Friedrich-Ebert-Stiftung Türkei]. - [Istanbul] : [Friedrich-Ebert-Stiftung Türkei], 2008-2009
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12184/index.html

Grütjen, Daniel
Die türkische Sozialpolitik im Wandel : Herausforderungen und Reformen / Daniel Grütjen. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008. - 19 S. = 460 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; 11)
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2008. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/05812.pdf

Rürup, Bettina Luise
Von gelben Karten, blauen Augen und roten Linien ... : zur innenpolitischen Lage in der Türkei nach dem Urteil des Verfassungsgerichts / Bettina Luise Rürup. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008. - 8 S. = 410 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; 10)
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2008. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/05698.pdf

Dinç, Güliz
"Durmak yok, yola devam" : a close look at AKP's election success / Güliz Dinç. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008. - 18 S. = 450 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; 9)
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2008. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/05726.pdf

Rürup, Bettina Luise
Parlamentswahlen 2007: Wähler in der Türkei stärken gleichzeitig Regierung und Opposition : Ergebnisse und Konsequenzen der Parlamentswahlen am 22. Juli 2007 / Bettina Luise Rürup. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007. - 617 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [8])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2007. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04735-20070907.pdf

Rürup, Bettina Luise
Parlamentswahlen in der Türkei am 22. Juli 2007 : Hintergrundinformationen wenige Tage vor den Wahlen / Bettina Luise Rürup. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007. - 599 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [7])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2007. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04659-20070907.pdf

Rürup, Bettina Luise
Sieben Tage, die die Türkei veränderten : zur aktuellen politischen Krise in der Türkei / Bettina Luise Rürup. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007. - 260 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [6])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2007. - Title only available online.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04447-20070907.pdf

Rürup, Bettina Luise
Die Türkei nach dem Mord an Hrant Dink / Bettina Luise Rürup. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007. - 100 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [4])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2007. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04294-20070907.pdf

Wiehen, Michael H.
Almanya'da Yolsuzlukla Mücadele ve Yolsuzlugun Önlenmesine Yönelik Denetim Mekanizmalari : "Parlament" gazetesinin ekinde yayinlanmistir / Michael H. Wiehen. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007. - 405 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [5])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : 2007. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04800.pdf


Kurzinfo Türkei. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 -
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2006 ff. - Bonn : Spiegelung der Bibliothek der FES, 2007- . - Fortsetzung als Reihe Fokus Türkei mit Einzeltitelnachweis
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04301/index.html


Basel II ve KOBI'ler üzerindeki etkileri / [Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Istanbul : FES - Derneği Istanbul, Aralik 2006. - 87 Seiten = 2,2 MB, PDF-File. - (Ekonomi forumu)
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12177.pdf

Alpay, Şahin
EU's "soft power" : the case of Turkey / Sahin Alpay. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006. - 322 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [3])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : 2007. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04799.pdf

Bürgin, Alexander
EU-Beitrittsperspektive auf der Kippe? : Eine Analyse der Entwicklungen ein Jahr nach Beginn der EU-Verhandlungen mit der Türkei / Alexander Bürgin. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006. - 235 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [2])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : 2007. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04257-20070907.pdf

Bürgin, Alexander
Türkiye'nin AB tam üyelik perspektifi tehlikede mi? : Türkiye ve AB arasindaki tam üyelik müzakerelerinin baslamasindan bir yil sonra durum analizi / Alexander Bürgin. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006. - 355 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [2 TR])
Einheitssacht.: EU-Beitrittsperspektive auf der Kippe? . -
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : 2007. - Title only available online. - Wrong serial number inside the document: 4/2007
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04798.pdf

Hibbeler, Stefan
Regionalmacht Türkei? : Bestandsaufnahme der außenpolitischen Beziehungen der Türkei zu den Staaten des Mittleren/Nahen Osten und des Maghrebs zu Beginn des Jahres 2006 / Stefan Hibbeler. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006. - 335 KB, PDF-File. - ( Fokus Türkei ; [1])
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : FES, 2007. - Title only available online
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04352.pdf


Kamu yönetişiminde yeniden yapılanmanın etik temelleri / [Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Istanbul : FES - Derneği Istanbul, Aralik 2005. - 59 Seiten = 1,4 MB, PDF-File. - (Ekonomi forumu)
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12178.pdf

Özcan, Gencer
Turkey's changing neighbourhood policy / Gencer Özcan. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2004. - 440 KB, PDF-File. - (Dialogue on globalization : Briefing papers - FES Istanbul). - ( Security in a globalized world)
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2004
http://library.fes.de/pdf-files/iez/50027.pdf


Yeni iş yasasının türk çalışma yaşamı üzerindeki etkileri / [Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Istanbul : FES - Derneği Istanbul, Aralık 2004. - 70 Seiten = 1,8 MB, PDF-File. - (Ekonomi forumu)
Electronic ed.: Istanbul : FES, 2016
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/12179.pdf


Die Türken in Deutschland zwischen Fremdbestimmung und Integration : Bericht von einer Gesprächsrunde am 29. Juni 1999 in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. - Istanbul : FES, 1999. - 75 S. = 172 Kb, Text. - (Politik und Gesellschaft)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2000
http://library.fes.de/fulltext/bueros/istanbul/00773toc.htm

Baydar, Oya
Gewerkschaften in der Türkei : historische Entwicklung, Organisationsstrukturen und rechtliche Rahmenbedingungen / Oya Baydar. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999. - 54 S. = 2,1 MB PDF-File. - (Research results / Friedrich Ebert Vakfı)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2005
http://library.fes.de/pdf-files/netzquelle/c00-01427.pdf


Trade unions in Turkey / Friedrich Ebert Vakfı. Project team: Filiz Aslan ... Oya Baydar (ed.). - 2. rev. ed., [electronic ed.]. - Istanbul, 1998. - ca. 300 S. = 685 Kb, Text. - (Research results / Friedrich Ebert Vakfı)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 1998
http://library.fes.de/fulltext/bueros/istanbul/00253toc.htm

Auth, Edgar
Deutschland und die Türkei im Spiegel der Medien : die Verantwortung der Medien in den deutsch-türkischen Beziehungen / [Verf.: Edgar Auth]. - Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998. - 37 S. = 94 Kb, Text. - (Politik und Gesellschaft)
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 1998
http://library.fes.de/fulltext/bueros/istanbul/00252.htm

Koydl, Wolfgang; Akgün, Mensur
International Conference on Whither Turkey? : Dimensions of future Turkish domestic and foreign policy ; Berlin, June 4.-7., 1998 ; a brief summary / reporters: Wolfgang Aoydl and Mensur Akgün. - [Istanbul : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998]. - 11 Bl. = 27 Kb, Text. -
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 1999
http://library.fes.de/fulltext/bueros/istanbul/00532.htm

Seite drucken
zurück zum Seitenanfang